2024

13 kwietnia 2024

Spotkanie Mediatorów Rówieśniczych „Warto dbać o relacje” – 19 kwietnia 2024

Opiekunowie Klubu Mediacji Rówieśniczej V LO im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu zapraszają na III Spotkanie Mediatorów Rówieśniczych „Warto dbać o relacje”. Termin: 19 kwietnia 2024 r. Miejsce: V Liceum Ogólnokształcące im. K. Potockiej w Poznaniu, ul. Zmartwychwstańców 10, Poznań (wejście od ul. Traugutta). Program spotkania: 12.00 – powitanie uczestników spotkania – Klub Mediatorów V LO […]

12 kwietnia 2024

Kampania edukacyjna „Błędy kształcą”

Kampania edukacyjna „Błędy kształcą” to inicjatywa skierowana do uczniów, rodziców i nauczycieli, która została objęta honorowym patronatem Rzeczniczki Praw Dziecka oraz Fundacji Dobra Porażka. Celem kampanii jest: promowanie pozytywnego wartościowania błędów, rozwój umiejętności krytycznego myślenia tworzenie przestrzeni bezpiecznej dla błędów, ograniczenie oceniania wyrażonego stopniem na rzecz informacji zwrotnej, podnoszenie samooceny i poprawa umiejętności samoregulacji, rozwijanie […]

12 kwietnia 2024

Kto Pyta Nie Błądzi – zdrowie, nauka i technologia

Poznański Park Naukowo-Technologiczny zaprasza do udziału w cyklu bezpłatnych spotkań w ramach projektu „Kto Pyta Nie Błądzi”, którego celem jest promowanie wiedzy w dziedzinie zdrowia, społeczeństwa, nauki i technologii. Spotkania odbędą się 16 i 17 kwietnia 2024 r. w Kinie Apollo w Poznaniu. Szczegółowe informacje na temat projektu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie […]

12 kwietnia 2024

Młodzi głosują

Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza szkoły do wzięcia udziału w projekcie „Młodzi głosują”, który wspiera i buduje edukację obywatelską, szczególnie edukację wyborczą. Projekt polega na wsparciu szkół w przeprowadzeniu symulacji wyborów do Parlamentu Europejskiego. Dodatkowym elementem przedsięwzięcia są webinaria przygotowujące nauczycieli do przeprowadzenia działań, scenariusze zajęć oraz materiały i poradniki dla uczestników projektu, które pozwalają przeprowadzić […]

12 kwietnia 2024

Procedura dotycząca wniosków o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2023/2024

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół województwa wielkopolskiego Wielkopolski Kurator Oświaty nawiązując do postanowień art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2230) oraz § 3 ust.1-3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do […]

11 kwietnia 2024

Konferencja „Szkolne Kluby Europejskie w Wielkopolsce” – 24 kwietnia 2024

Kuratorium Oświaty w Poznaniu zaprasza dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego do udziału w bezpłatnej konferencji na temat Unia Europejska to MY – Szkolne Kluby Europejskie w Wielkopolsce. Konferencja odbędzie się 24 kwietnia 2024 r. w godz. 9:30 – 13:30 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, ul. Górecka 1. Organizatorzy konferencji: Kuratorium […]

11 kwietnia 2024

Obowiązujące przepisy regulujące prowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że możliwość prowadzenia kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli mają wyłącznie akredytowane placówki doskonalenia nauczycieli, które uzyskały zgodę kuratora oświaty – właściwego ze względu na siedzibę placówki – na prowadzenie kursu kwalifikacyjnego, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z […]

11 kwietnia 2024

Edukacja obywatelska zamiast HIT-u. Zmiany w ramowych planach nauczania od roku szkolnego 2024/2025

Rezygnacja z przedmiotu historia i teraźniejszość, obowiązkowe zajęcia z udzielania pierwszej pomocy – to najważniejsze zmiany ramowych planach nauczania, które nastąpią od września 2024 r. – poinformowała w czasie konferencji prasowej minister Barbara Nowacka. Dziś do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. […]

11 kwietnia 2024

Spotkanie z Panem Igorem Bykowskim Wielkopolskim Kuratorem Oświaty oraz konferencja szkoleniowa „Czy stopnie to jedyny sposób weryfikacji wiedzy ucznia?” – 23 kwietnia 2024

Wielkopolski Kurator Oświaty zaprasza na spotkanie z dyrektorami szkół miasta Poznania i powiatu poznańskiego, na którym zaprezentuje koncepcję pracy Kuratorium Oświaty w Poznaniu Kurator blisko ludzi – nowe perspektywy. Podczas spotkania odbędzie się także konferencja szkoleniowa nt. Czy stopnie to jedyny sposób weryfikacji wiedzy ucznia? przygotowana przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Na konferencji omówione […]

10 kwietnia 2024

Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty w 2024

Uprzejmie informuję, że Wielkopolski Kurator Oświaty zdecydował o przekazaniu do Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty przedłożonych wniosków o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty: Pani Marii Pacholskiej, Panu Markowi Tomickiemu. Zgodnie z procedurą przyjętą przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty komunikat dotyczący rozstrzygnięcia właściwego organu w sprawie nadania tytułu honorowego profesora oświaty zostanie opublikowany na stronie internetowej Kuratorium Oświaty […]