15 kwietnia 2020

Bezpłatne szkolenie on-line dla nauczycieli z zakresu zdalnego nauczania

Organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Humaneo wraz z Fundacją ECCC udostępniają bezpłatny pakiet szkoleń, usprawniających zdalne nauczanie.

Uwzględniając zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie proponowanych narzędzi wspomagających zdalną edukację, proponowany jest model bazujący na bezpłatnej aplikacji Google Classroom. Stała się ona podstawą wdrożenia nowego modułu certyfikacyjnego ECCC PI M21 Zdalne nauczanie, dedykowanego nauczycielom jako pomoc w kształceniu na odległość.

W ramach modułu PI M21 Zdalne nauczanie przygotowany został dla nauczycieli:

  • wystandaryzowany sylabus szkoleniowy,
  • program szkolenia z opisem zakładanych efektów,
  • multimedialne materiały dydaktyczne do wykorzystania on-line,
  • zestawy zadań, sprawdzające stopień osiągniecia zakładanych efektów uczenia się,
  • system egzaminacyjny, w ramach którego każdy nauczyciel będzie mógł zweryfikować swoje kompetencje w zakresie zdalnej edukacji,
  • certyfikat potwierdzający uzyskane kompetencje.

Powyższe rozwiązanie, obejmujące profesjonalne szkolenie informatyczne on-line, zakończone uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu oferujemy wszystkim nauczycielom całkowicie bezpłatnie.  Szczegółowe informacje na temat proponowanych rozwiązań zamieszczone są na stronie internetowej: http://e-nauczanie.eccc.com.pl/. Można również kontaktować się bezpośrednio z pracownikami Humaneo, którzy chętnie udzielą dodatkowych informacji i wyjaśnień: Tomasz Nowak – tel. +48 667-440-500, Natalia Grońska – tel. +48 609-357-482.