13 lipca 2020

Konferencja „Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II”

Dnia 30 czerwca 2020 r. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyła się konferencja „Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II” dedykowana nauczycielom wielkopolskich szkół. Zaproszeni prelegenci mówili zarówno o życiu oraz twórczości Karola Wojtyły jak i o wychowaniu do życia w rodzinie i szansie odrodzenia funkcji wychowawczej szkoły. Spotkanie było też okazją do złożenia podziękowań i pożegnania Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Elżbiety Leszczyńskiej, która chciałaby rozwijać swoje pasje i zainteresowania związane z edukacją, pracując m.in. jako ekspert i doradca.

Mijająca kadencja była związana z bardzo trudnymi wyzwaniami oraz niepokojami rodziców, nauczycieli i niemal całego społeczeństwa.

Strajk nauczycieli, wprowadzenie nowej podstawy programowej, wygaszenie gimnazjów, powrót do ośmioklasowych podstawówek oraz zdalne nauczanie wprowadzone z powodu epidemii koronawirusa, to tylko część problemów i zadań, z jakimi przez ostatnie 4 lata musiała sobie radzić Elżbieta Leszczyńska. Pełniła swoją funkcję w wyjątkowo niespokojnym okresie dla polskiej oświaty.

Jak sama podkreśla – był to okres zakończony sukcesem, m.in. dzięki umiejętności szukania kompromisu.

Wielkopolską Kurator Oświaty pożegnali wiceminister edukacji Maciej Kopeć, poseł Zbigniew Hoffmann, wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk oraz wicewojewodowie Aneta Niestrawska i Maciej Bieniek.

Elżbieta Leszczyńska pełniła funkcję wielkopolskiego kuratora oświaty w latach 2007-2009 i ponownie od 2016 roku. Wcześniej była pracownikiem naukowym, m.in. wykładowcą na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz wojewódzkim koordynatorem kursów i seminariów Rady Europy i Unii Europejskiej, a także wielkopolskim koordynatorem rządowego programu Narodowa Strategia Bezpieczeństwa Dzieci. Jest specjalistą w dziedzinie pedeutologii, pedagogiki, europejskiego wymiaru edukacji oraz etyki zawodu nauczyciela. Podczas pełnienia funkcji kuratora oświaty dała się poznać nie tylko jako osoba niezwykle rzetelna, kompetentna, z ogromną wiedzą ale też jako człowiek bardzo życzliwy i empatyczny, bardzo zaangażowany w swoją pracę.