Sierpień 2020

31 sierpnia 2020

List Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół, Nauczyciele, Pracownicy szkół województwa wielkopolskiego, Drodzy Uczniowie Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021. Pragnę z tej okazji złożyć całej społeczności szkolnej serdeczne życzenia, przede wszystkim dużo zdrowia, optymizmu oraz  twórczej energii, zarówno w pracy pedagogicznej, jak aktywności uczniowskiej. Niech nowy rok szkolny przebiega spokojnie, bezpiecznie, niech przyniesie sukcesy naukowe i wychowawcze. Drodzy […]

31 sierpnia 2020

Poradnik dla nauczycieli – Nowe narkotyki

Szanowni Państwo, Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej przekazuje poradnik dla nauczycieli pt. Nowe narkotyki opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Poradnik zawiera praktyczne wskazówki do podejmowania skutecznych działań prewencyjnych w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego w szkołach, a także dla rodziców w profilaktyce domowej. Poradnik uzupełniony jest również o informacje na temat nowych narkotyków. Załączniki Poradnik dla […]

31 sierpnia 2020

List Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

28 sierpnia br. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski skierował list do uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. Załączniki List Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 Data: 2020-08-29, rozmiar: 2 MB

30 sierpnia 2020

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. 1459)

30 sierpnia 2020

Rozporządzeniea w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. 1449)

28 sierpnia 2020

Spotkanie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół i placówek inaugurujące rok szkolny 2020/2021

25 sierpnia br. o godz. 11:00 odbyło się spotkanie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, które stanowiło naradę inaugurującą nowy rok szkolny 2020/2021 z dyrektorami szkół i placówek województwa wielkopolskiego. Spotkanie w formie webinarium było współorganizowane przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe w ramach działań Zespołu ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży. W trakcie wydarzenia dyrektorzy mieli okazję zapoznać się z najnowszymi […]