12 lutego 2020

Konferencja „Dzieci i młodzież w sieci. Funkcjonowanie i przeciwdziałania zagrożeniom”

Dnia 11 lutego 2020 r. – Wojewoda Wielkopolski Łukasz Mikołajczyk powołał Zespół ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży. Głównym celem zespołu jest wypracowanie systemowych rozwiązań w zakresie ochrony dzieci i młodzieży przed zagrożeniami związanymi z dostępem do Internetu. Interdyscyplinarny zespół ma się skupić na zagrożeniach wynikających z uzależnienia, cyberprzemocy, szkodliwych treści o charakterze seksualnym czy związanych z pornografią dziecięcą.

Po wręczeniu  przez Wojewodę aktów powołania członkom Wielkopolskiego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży odbyła się konferencja „Dzieci i młodzież w sieci. Funkcjonowanie i przeciwdziałania zagrożeniom”. W spotkaniu uczestniczył Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Leszczyńska oraz Wicekurator Oświaty Zbigniew Talaga. List okolicznościowy do uczestników konferencji przesłała także Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg. Podczas spotkania specjaliści różnych dziedzin omówili problemy, z jakimi borykają się współcześni uczniowie. Przedstawiali również propozycje rozwiązań, które mogą pomóc w ochronie dzieci i młodzieży przed zagrożeniami płynącymi z korzystania ze zdobyczy najnowszych technologii.

Konferencję poprzedził briefing prasowy z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Adama Andruszkiewicza, Wojewody Wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Elżbiety Leszczyńskiej oraz przedstawicieli zespołu.

W skład zespołu powołanego przez wojewodę weszli:

 • Wicekurator Oświaty Zbigniew Talaga
 • Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka
 • Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Dariusz Matczak
 • Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny gen. bryg. dr n. med. Andrzej Trybusz
 • Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska
 • Kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr hab. n. med. Agnieszka Słopień
 • Pełnomocnik Dyrektora IChB PAN ds. Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego dr inż. Cezary Mazurek
 • Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu Agnieszka Pachciarz
 • Dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Marek Grefling
 • Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 1 w Poznaniu Michał Stawrakakis
 • Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 w Ostrowie Wielkopolskim Maria Gryczka
 • przedstawiciel Rady Rodziny przy Wojewodzie Wielkopolskim prof. UAM dr hab. Michał Michalski
 • przedstawiciele Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii: Prezes Fundacji psycholog Bogna Białecka oraz pedagog  Aleksandra Gil.

Więcej informacji na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Materiały edukacyjne MEN dotyczące bezpieczeństwa w internecie
Materiały edukacyjne Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu

Załączniki

RAPORT_NASTOLATKI_2019
Data: 2020-02-13, rozmiar: 8 MB