21 stycznia 2021

Webinarium – Uwzględnienie wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego

Dnia 20 stycznia 2021 roku odbyło się  webinarium dotyczące zmiany w Podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa polegającymi na wprowadzeniu dodatkowego, szóstego kierunku:

Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku 2021.

Organizatorem wydarzenia był Wielkopolski Kurator Oświaty i Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Webinarium skierowano do kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych województwa wielkopolskiego.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – pan dr Marcin Smolik omówił najistotniejsze zmiany w egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym, Wielkopolski Kurator Oświaty – pan Robert Gaweł zaprezentował wyniki raportu na temat realizacji podstawy programowej w nauczaniu zdalnym. Problemy nadzoru pedagogicznego w szkole w odniesieniu do dodatkowego kierunku realizacji polityki oświatowej państwa zostały przedstawione przez Wicekuratora Oświaty – pana dr Zbigniewa Talagę. Natomiast zakres wsparcia szkoleniowego, oferowanego przez publiczne ośrodki doskonalenia nauczycieli, w obszarze zmian egzaminacyjnych zaprezentowała pani Dorota Kinal – Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Webinarium jest dostępne:
YouTube: https://youtu.be/Sk5jLi-KTJI
Facebook: https://www.facebook.com/pcss.psnc/posts/3887510207965630

dig

Załączniki