12 czerwca 2024

Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2024

Uprzejmie informuję, że Komisja powołana Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego nr 356/24 z dnia 3 czerwca 2024 r. dokonała oceny merytorycznej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa wielkopolskiego w 2024 roku. Na podstawie wyników oceny Wojewoda Wielkopolski podjął decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego 61 organizacjom, które otrzymają […]

12 czerwca 2024

Aktywna Szkoła – wspólne działania ministrów: sportu i edukacji na rzecz aktywności sportowej

Ponad 2500 szkół przystąpiło już do programu “Aktywna szkoła”. Dziś, w czasie konferencji prasowej Minister Barbara Nowacka oraz Minister Sportu i Turystyki Sławomir Nitras podsumowali dotychczasowe działania i zachęcali nauczycieli, dyrektorów szkół do przystąpienia do programu. W konferencji wzięli również udział ambasadorzy programu: Edyta Litwiniuk, Grzegorz GABOR Jędrzejewski oraz Damian Bąbol. Polska szkoła może być […]

11 czerwca 2024

Spotkanie z Sekretarz Stanu panią Katarzyną Lubnauer – 17 czerwca 2024, Poznań

Szanowni Państwo, Wielkopolski Kurator Oświaty, dr Igor Bykowski zaprasza dyrektorów szkół i placówek z terenu województwa wielkopolskiego w dniu 17 czerwca 2024 r. o godz. 14.00 do Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela, przy ul. Działyńskich 4/5 w Poznaniu na spotkanie otwarte z Sekretarz Stanu panią Katarzyną Lubnauer. Link do rejestracji na spotkanie.

11 czerwca 2024

Nabór do Rady Dzieci i Młodzieży przy Rzeczniczce Praw Dziecka – do 15 czerwca 2024

Szanowni Państwo, W Dzień Dziecka, 1 czerwca, wystartowała rekrutacja do Rady, która stanie się organem eksperckim dla Rzecznika Praw Dziecka – Słuchanie Waszego głosu, korzystanie z Waszych doświadczeń i spostrzeżeń jest dla mnie niezwykle ważne – mówi Monika Horna-Cieślak zachęcając dzieci i młodzież do zgłaszania kandydatur. Nabór potrwa do 15 czerwca. Rada Dzieci i Młodzieży […]

10 czerwca 2024

Konkurs dla nauczycieli „Kierunek – Innowacja 2024”

Zachęcamy nauczycieli publicznych i niepublicznych przedszkoli, publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do udziału w kolejnej edycji konkursu „Kierunek – innowacja 2024”. Przedsięwzięcie organizuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez nauczyciela opisu działalności innowacyjnej zrealizowanej w roku szkolnym 2023/2024. Na zgłoszenia czekamy do 26 lipca 2024 r. Informacje o konkursie Konkurs […]

7 czerwca 2024

Granty dla młodzieży w ramach programu „Generacja V4”- druga edycja

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki ogłosił nabór wniosków do drugiej edycji programu minigrantów „Generacja V4” w 2024 r. Termin zgłaszania projektów, które wspierają krótkoterminową mobilność młodzieży w wieku 12-30 lat, upływa 30 czerwca 2024 r. Celem minigrantów jest promowanie wartości demokratycznych, aktywności obywatelskich i dialogu transgranicznego wśród młodych ludzi. Więcej informacji wraz z wytycznymi dotyczącymi przygotowania projektu […]

6 czerwca 2024

Konferencja „Umiędzynarodowienie szkół ponadpodstawowych. Szanse, możliwości, wyzwania” – 19 czerwca 2024, online

Szanowni Państwo, Wielkopolski Kurator Oświaty zaprasza do udziału w konferencji organizowanej przez Lubuskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Gorzowie Wielkopolskim pn. „Umiędzynarodowienie szkół ponadpodstawowych. Szanse, możliwości, wyzwania”. Konferencja skierowana jest do dyrektorów szkół ponadpodstawowych oraz nauczycieli zainteresowanych tematyką. Celem konferencji jest przybliżenie uczestnikom zakresu tematycznego związanego z umiędzynarodowieniem szkół, m.in.: funkcjonowaniem […]

5 czerwca 2024

Zaproszenie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na szkolenie z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli – 19 czerwca 2024, Poznań

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół, Zastępcy Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim, Członkowie Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim oraz Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim, Wielkopolski Kurator Oświaty serdecznie zaprasza na szkolenie z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli. Szkolenie odbędzie się w dniu 19 czerwca 2024 r. o godzinie 10.00 w […]

3 czerwca 2024

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych

Wielkopolski Kurator Oświaty ogłasza nabór kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych następujących przedmiotów: doradztwo zawodowe, edukacja dla bezpieczeństwa, edukacja wczesnoszkolna, etyka, historia i WOS, informatyka, kształcenie zawodowe, nauczyciel bibliotekarz, plastyka – edukacja artystyczna, technika, wychowanie fizyczne, wychowanie przedszkolne. Termin składania dokumentów: 21 czerwca 2024 r. Szczegółowe informacje w ogłoszeniu. Zapraszamy do składania ofert.

3 czerwca 2024

Kandydaci do nadania nagrody ministra w roku 2024

Wielkopolski Kurator Oświaty po zaopiniowaniu wniosków o nadanie nagrody Ministra Edukacji przekazał do Ministerstwa Edukacji Narodowej, w celu dalszego procedowania, wnioski kandydatów wymienionych w załączniku. Przekazanie wniosków do Ministerstwa Edukacji Narodowej nie jest równoznaczne z przyznaniem kandydatom nagrody. Wykaz osób, którym przyznano nagrodę, zostanie opublikowany na stronie internetowej kuratorium po otrzymaniu informacji z ministerstwa.

30 maja 2024

Rejestracja do konkursów regionalnych SkillsPoland 2024

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji prowadzi rejestrację do konkursów regionalnych SkillsPoland 2024. W 2024 roku planowane jest zorganizowanie co najmniej 20 konkursów regionalnych, których zwycięzcy staną do rywalizacji w ogólnopolskim finale SkillsPoland, który odbędzie się w listopadzie 2024 roku. Zwycięzcy konkursu głównego zostaną zaproszeni do kadry narodowej na EuroSkills 2025 w Danii. Rekrutacja trwa w następujących […]

30 maja 2024

Programy i przedsięwzięcia Ministra Edukacji dla przedszkoli i szkół – nabór wniosków na dofinansowanie wycieczek i zajęć edukacyjnych od czerwca

„Podróże z klasą” i „Kto Ty jesteś? – Polak mały” – to nowe propozycje Ministra Edukacji dla uczniów i przedszkolaków. W czerwcu br. rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie wycieczek szkolnych dla uczniów i różnego typu zajęć edukacyjnych, kulturalnych dla przedszkolaków. Przekażemy organom prowadzącym, instytutom badawczym, instytucjom kultury i organizacjom pozarządowym w sumie na obie […]