12 lipca 2024

Narady Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół i placówek – 2024

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa wielkopolskiego, Wielkopolski Kurator Oświaty zaprasza dyrektorów szkół i placówek oświatowych województwa wielkopolskiego na spotkania dotyczące m.in. wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2023/2024 oraz planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2024/2025. Harmonogram spotkań w załączeniu. 28 sierpnia 2024 r., bezpośrednio po spotkaniu z […]

12 lipca 2024

Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej „Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych uczniów, studentów i nauczycieli” – 19-21 września 2024, Poznań

Wielkopolski Kurator Oświaty zaprasza do udziału w jubileuszowej XXX Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej „Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych uczniów, studentów i nauczycieli”. Konferencja skierowana jest do nauczycieli, nauczycieli akademickich, dyrektorów szkół, doradców metodycznych, naukowców, przedstawicieli kuratorium i komisji egzaminacyjnych, samorządowców. Konferencja odbędzie się w Poznaniu w dniach 19 – 21 września 2024 r., z wykorzystaniem nowych technologii do zwiększenia […]

11 lipca 2024

Dołącz do Aktywnej Szkoły i twórz szkołę pełną sportu i dobrej energii

Trwa nabór wniosków do projektu Aktywny do Kwadratu realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Ponad 7 000 szkół dołączyło do projektu, tworząc ponad 15 000 grup, które wypełnią boiska sportowymi aktywnościami! Zgłoszenia można przesyłać do końca lipca! Czym jest projekt Aktywny do Kwadratu? to pozalekcyjne zajęcia sportowe w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych to ciekawe treningi […]

11 lipca 2024

Projekt rozporządzenia w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania – skierowany do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych

Do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania. Rozwiązania zawarte w projektowanym rozporządzeniu stanowią realizację tzw. „kamienia milowego” (numer porządkowy C9G) przewidzianego w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności. W […]

10 lipca 2024

Porozumienie o współpracy między Wydziałem Prawa i Administracji UAM i Wielkopolskim Kuratorem Oświaty

Dnia 5 lipca 2024 r. w Collegium Rubrum została uroczyście zainaugurowana współpraca pomiędzy Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wielkopolskim Kuratorem Oświaty. Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Prof. dr hab. Tomasz Nieborak oraz Wielkopolski Kurator Oświaty dr Igor Bykowski podpisali Porozumienie o współpracy w celu realizacji przedsięwzięć edukacyjnych i badawczych, obejmujących analizowanie i promowanie […]

10 lipca 2024

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wstępne wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w terminie głównym, tj. w maju 2024 r. Maturę zdało 84,1 proc. wszystkich absolwentów. Łącznie do egzaminu w terminie głównym przystąpiło prawie 246 tys. tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych oraz 229 absolwentów – obywateli Ukrainy. Egzamin maturalny 2024 20. edycja egzaminu maturalnego (od 2005 r.) 2. edycja […]

10 lipca 2024

Inwestycje C 2.1.3 – ruszył nabór na szkolenia dla nauczycieli

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło nabór w ramach inwestycji C 2.1.3 Krajowego Planu Odbudowy na szkolenia dla nauczycieli szkolnych oraz nauczycieli wychowania przedszkolnego. Wnioski można składać do 14 sierpnia 2024 roku, do godz. 16:59. Szkolenia dla nauczycieli szkolnych Szkolenia przeznaczone są dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli, którzy […]

10 lipca 2024

Konkurs Funduszu Współpracy Inicjatywy Środkowoeuropejskiej

Utworzony w 2001 r. Fundusz Współpracy Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (IŚE) współfinansuje działania mające na celu wzmocnienie współpracy między państwami członkowskimi oraz realizację celów strategicznych i głównych celów, określonych w Wytycznych i Regulaminie IŚE oraz Planie Działania IŚE. Fundusz Współpracy (FW) jest finansowany z rocznych składek wszystkich państw członkowskich Inicjatywy, z przeznaczeniem na innowacyjne działania sprzyjające mobilności […]

9 lipca 2024

List otwarty Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo, wyniki egzaminów to istotny aspekt pracy szkoły, ale chcę podkreślić, że jest to jeden z wielu elementów składowych rzutujących na jakość pracy szkoły jako całości. Obok wyników ważne są np.: atmosfera, która może sprzyjać efektywnemu uczeniu się i zdrowemu rozwojowi psychicznemu; wsparcie psychologiczne i pedagogiczne, które może pomóc uczniom radzić sobie z trudnościami, […]

8 lipca 2024

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych

Wielkopolski Kurator Oświaty ogłasza nabór kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych następujących przedmiotów: biologia, chemia, doradztwo zawodowe, edukacja dla bezpieczeństwa, edukacja wczesnoszkolna, etyka, fizyka, geografia, historia i WOS, informatyka, język angielski, język niemiecki, język polski, język polski jako obcy, kształcenie zawodowe, matematyka, nauczyciel pedagog, nauczyciel psycholog, pedagog specjalny, plastyka-edukacja artystyczna, przyroda, technika, wychowanie fizyczne, […]

4 lipca 2024

Rozpoczęły się prace grup roboczych w ramach Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli

Zadaniem Zespołu powołanego przez Minister Barbarę Nowacką jest przygotowanie propozycji rozwiązań systemowych w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli. W ramach Zespołu pracuje pięć tematycznych grup roboczych zajmujących się różnymi obszarami regulacji kształtujących organizację i warunki pracy nauczycieli. Zgodnie z harmonogramem przyjętym przez Zespół, obecnie przeprowadzana jest pierwsza seria spotkań grup roboczych. Pod koniec czerwca odbyło się […]