15 lutego 2019

Spotkanie ze starostami wielkopolskich powiatów

Dnia 30 stycznia 2019 r. Wielkopolski Kurator Oświaty oraz Wojewoda Wielkopolski zorganizowali spotkanie ze starostami wielkopolskich powiatów pn. „Kierunki rozwoju edukacji ponadpodstawowej w województwie wielkopolskim od 2019 r. Po dokonaniu otwarcia konferencji przez przedstawiciela Wojewody, Wielkopolski Kurator Oświaty, Elżbieta Leszczyńska przedstawiła koncepcję rozwoju szkół ponadpodstawowych w województwie wielkopolskim.

Następnie szczegółowo została omówiona rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i zadania organów. Na zakończenie Wicekurator Oświaty, Zbigniew Talaga zaprezentował temat dotyczący roli powiatu w budowaniu strategii kształcenia zawodowego.