26 maja 2021

Audycja – Ogólnopolski Przegląd Hymnów Szkolnych opiewających Powstanie Wielkopolskie 1918/19 i jego Bohaterów

Przegląd został zorganizowany po raz pierwszy. Pomysłodawcą i inicjatorem współpracy przy jego przygotowaniu i przeprowadzeniu było Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19. W przeglądzie mogły wziąć udział wszystkie typy szkół, których hymn związany był z Powstaniem Wielkopolskim 1918/19 i jego bohaterami. Dotyczyło to szkół w Polsce i szkół polskich za granicą. Z uwagi na konieczność uwzględnienia funkcjonowania szkół w okresie pandemii przegląd przeprowadzony był metodą zdalną z zastosowaniem platformy moodle Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Zgłoszenia przyjmowane były za pomocą formularza on-line w okresie wyznaczonym przez znaczące daty: od 27 grudnia 2020 r. do 16 lutego 2021 r.

W ramach przeglądu zadaniem uczestników było umieszczenie na platformie konkursowej moodle nagrania (bieżącego lub archiwalnego) wykonania hymnu przez uczniów szkoły z pełnymi honorami oraz kopii dokumentacji z nim związanej do 28 marca 2021 r.

Dostarczone w ten sposób prace były bardzo rzetelnie i solidnie przygotowane. Uczestniczące szkoły stanęły na wysokości zadania i przygotowały materiały na wysokim poziomie. Śpiewający uczniowie godnie reprezentowali swoje szkoły a wykonywane przez nich hymny wzniosły hołd bohaterom Powstania Wielkopolskiego 1918/19. Hymny śpiewane z akompaniamentem nauczycieli są wspaniałą wizytówką szkół. Gratulujemy Dyrektorom, Nauczycielom i Uczniom wspaniałych wykonań. Doceniamy trud wniesiony w atrakcyjne i profesjonalne przygotowanie prezentacji zarówno wykonania hymnu, jak i dokumentacji i opisów historycznych. Gratulujemy!

Jury otrzymało trudne zadanie – ocenę materiałów bardzo różnorodnych pod względem aparatu wykonawczego, warstwy muzycznej, cech i formy kompozycji, tekstu śpiewanego, opisu, dokumentacji i jakości technicznej. Na szczęście ujęte w regulaminie kryteria oceny pozwalają na rzetelną analizę i uprawniają do przedstawienia w miarę sprawiedliwego werdyktu. Ocenie podlegały: precyzja wykonania, głębia przekazu słów i muzyki, interpretacja, wrażliwość muzyczna, odzwierciedlenie nastroju i emocji zawartych w utworze, poprawność stylistyczna prezentowanego utworu z uwzględnieniem jego cech charakterystycznych, stopień realizacji postawionych w przeglądzie celów, wartość dydaktyczna i upowszechniająca, kreatywność i oryginalność prezentowanego materiału, sposób doboru środków, narzędzi i materiałów, poprawność merytoryczna i językowa zamieszczonych informacji, estetyka, jakość techniczna, szata graficzna.

W ocenie Jury na wyróżnienie zasługują następujące prezentacje:

 • Szkoła Podstawowa im. Leona Masiakowskiego w Białężynie za precyzję wykonania i wyrazisty przekaz słów i muzyki;
 • Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pamiątkowie za dokładność i rzetelność wykonania, wrażliwość muzyczną i bogatą dokumentację chronologiczną;
 • Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu za kreatywność i oryginalność prezentowanego materiału;
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księdza Majora Mateusza Zabłockiego w Gnieźnie za dużą wartość dydaktyczną i upowszechniającą;
 • Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkoli w Kopanicy za wrażliwość muzyczną, odzwierciedlenie nastroju i emocji zawartych w utworze;
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie za precyzję wykonania i dokładność stylistyczną prezentowanego utworu z uwzględnieniem jego cech charakterystycznych;
 • Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Miałach za estetykę, szatę graficzną i dużą wartość dydaktyczną i upowszechniającą;
 • Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości za dużą wartość dydaktyczną i upowszechniającą;
 • Zespół Szkół w Tulcach – Szkoła Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich za kreatywność i oryginalność prezentowanego materiału oraz estetykę prezentacji;
 • Szkoła Podstawowa nr 62 im. gen Stanisława Taczaka w Poznaniu za precyzję wykonania, bogaty akompaniament i poprawność stylistyczną prezentowanego utworu.

Gratulujemy i bardzo dziękujemy za trud włożony w uczestnictwo!

Uroczystość wręczenia nagród połączona z występami młodzieży w godnym miejscu, w zamyśle miała być swoistym świętem śpiewania hymnów – uczniów, nauczycieli, rodziców i dyrektorów szkół zaplanowana na 2 maja 2021 r. niestety nie odbędzie się z uwagi na pandemię. W związku z tym została przygotowana audycja, w której zaprezentowano i omówiono wyróżnione nagrania. W audycji wzięli udział:

 • Tadeusz Musiał – prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19
 • Wawrzyniec Wierzejewski – członek Prezydium i prezes Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19
 • Robert Gaweł – Wielkopolski Kurator Oświaty
 • Rafał Renz – Wojewódzki Koordynator Konkursów.

Zapraszamy do obejrzenia audycji na kanale Youtube

Przyznane nagrody można odebrać osobiście w Kuratorium Oświaty w Poznaniu po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z Wojewódzkim Koordynatorem Konkursów.

Mamy nadzieję, że w kolejnym przeglądzie wezmą udział wszystkie szkoły, których patronem jest Powstanie Wielkopolskie 1918/19 i jego bohaterowie.

Wojewódzki Koordynator Konkursów
wizytator Rafał Renz
Wydział Rozwoju Edukacji
tel. 780 386 057 email: konkursy@ko.poznan.pl