20 maja 2021

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Wychowania Fizycznego

Dnia 22 marca 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie odbył się Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Wychowania Fizycznego na stopniu wojewódzkim. Przebieg konkursu wspierała Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, której specjaliści będą wkrótce realizować program MEiN i AWF „Aktywny powrót do szkoły”, prowadząc szkolenia nauczycieli wychowania fizycznego.

Kuratorium Oświaty w Poznaniu po raz pierwszy zorganizowało konkurs z wychowania fizycznego w ramach wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych. Jest to inicjatywa bezprecedensowa w skali całego kraju. Dotychczas konkursy obejmowały wyłącznie przedmioty humanistyczne, ścisłe i języki obce. Skład Wojewódzkiej Komisji Konkursowej Wychowania Fizycznego stanowili prof. dr hab. Michał Bronikowski (przewodniczący), prof. AWF dr hab. Małgorzata Bronikowska (członek) oraz nauczyciel wychowania fizycznego ze szkoły podstawowej.

Celem konkursu była próba zachęcenia uczniów szkół podstawowych do wysiłku fizycznego z zachowaniem zasad zdrowia i bezpieczeństwa. Poznanie różnych form aktywności fizycznej możliwych do zrealizowania bez specjalistycznej bazy sportowej. Ważnym elementem konkursu była również popularyzacja wiedzy historycznej i metodycznej dotyczącej sportu. Wymagania konkursowe dla uczestników dotyczyły następujących zagadnień:

  1. Sprawność ogólna.
  2. Gry zespołowe: piłka nożna, siatkówka, unihokej.
  3. Lekkoatletyka
  4. Gimnastyka bez przyrządowa.
  5. Rekreacja.
  6. Bezpieczne uprawianie sportu.
  7. Historia Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w latach 1867-2017.
  8. Idea olimpijska.

Ponadto na stopniu rejonowym i wojewódzkim wymagana była znajomość zagadnień dotyczących wiedzy o igrzyskach olimpijskich i sukcesach polskich olimpijczyków w latach 2000- 2016 oraz historii Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.

Na każdym stopniu konkursu uczestnicy mieli za zadanie wykonać test konkursowy, który składał się z dwóch części: teoretycznej za pomocą platformy moodle i sprawnościowej. Temat przewodni łączący wszystkie stopnie konkursu brzmiał: „Zdrowie – Ruch – Harmonia”. Nabrał on wyjątkowego znaczenia, w szczególności dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży wobec sytuacji, w jakiej znaleźli się uczniowie w roku szkolnym 2020/2021, kiedy to musieli się zmierzyć z izolacją i ograniczeniami podczas pandemii.

Konkurs cieszył się ogromną popularnością, 23 października został przeprowadzony w wersji internetowej stopień szkolny wojewódzkiego konkursu wychowania fizycznego, w którym wzięło udział prawie 900 uczniów. Zapraszamy już wkrótce do udziału w kolejnej edycji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych 2021/2022.