2 lipca 2021

Seminarium i spotkanie z nowo powołanymi doradcami metodycznymi

Wielkopolski Kurator Oświaty podczas uroczystości zorganizowanej 18 czerwca 2021 r w Zamku w Gołuchowie oraz 22 czerwca 2021 r. w Muzeum Sztuki Użytkowej, wręczył – wraz z panem Czesławem Kruczkiem, zastępcą dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – powierzenia nowym doradcom metodycznym. Spotkania były poświęcone tematyce wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią. Podczas seminarium wykład na temat edukacji muzealnej wygłosiła również pani Olga Gałuszek z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz pani Katarzyna Grabowska z Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Nauczyciele doradcy skoncentrują swoje działania na rozwijaniu umiejętności metodycznych nauczycieli, jak również planowaniu, organizowaniu i badaniu procesu dydaktyczno-wychowawczego, uwzględniającego zróżnicowane potrzeby uczniów. Wesprą kadrę pedagogiczną w opracowaniu, doborze i adaptacji programów nauczania czy podejmowaniu działań innowacyjnych.

Wszystkim nowym doradcom życzymy powodzenia!