21 września 2021

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży

Informuję, że weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 1548). W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży wprowadzone zostały zmiany w załączniku nr 6 do rozporządzenia, tj. „Karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku”.

W związku z powyższym, proszę wszystkich organizatorów wypoczynku, w tym  dyrektorów szkół i placówek o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami.

Wzór Karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku

Załączniki