2 grudnia 2021

List Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Zdrowia w sprawie szczepień dzieci w wieku 5-11 lat

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek oraz Minister Zdrowia Adam Niedzielski skierowali do rodziców i opiekunów wspólny list dotyczący szczepień dzieci w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19. W liście ministrowie informują o rekomendacji Europejskiej Agencji Leków dotyczącej szczepień w tej grupie wiekowej. Przytaczają także dane świadczące o skuteczności i bezpieczeństwie stosowania szczepionki wśród najmłodszych. Informacje […]

29 listopada 2021

Konferencja „Profilaktycznie o handlu ludźmi. Bezpieczeństwo młodzieży w sieci i nie tylko” – 3 grudnia 2021, online

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i placówek województwa wielkopolskiego Serdecznie zapraszamy na „Konferencję Profilaktycznie o handlu ludźmi. Bezpieczeństwo młodzieży w sieci i nie tylko”,  która odbędzie się 3 grudnia 2021 r. na platformie Teams o godzinie 12.00. Celem konferencji jest przede wszystkim wsparcie nauczycieli, pedagogów, psychologów w budowaniu poczucia bezpieczeństwa u młodzieży i informowaniu o […]

29 listopada 2021

Konkurs literacko-plastyczny Polskiego Radia pt. „Gwiazdkopisanie”

Po raz 4. Polskie Radio Dzieciom ogłasza świąteczny konkurs literacko-plastyczny dla rodzin pod hasłem „Gwiazdkopisanie”. Na autorów najciekawszych świątecznych historii czekają cenne nagrody. Prace można przesyłać do 6 grudnia. Minister Edukacji i Nauki objął konkurs patronatem honorowym. Jak wziąć udział w konkursie? Zadanie konkursowe polega na opisaniu (praca literacka) lub narysowaniu (komiks) wspomnień ze Świąt […]

26 listopada 2021

Kurs kwalifikacyjny – Wychowanie do Życia w Rodzinie

Szanowni Państwo, rozpoczęła się rekrutacja na kurs kwalifikacyjny w zakresie wychowania do życia w rodzinie. Organizatorem jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu we współpracy z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. Kurs adresowany jest do nauczycieli posiadających kwalifikacje (w tym przygotowanie pedagogiczne) do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych, określone w przepisach Rozporządzenia MEN z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych […]

25 listopada 2021

Bezpłatne webinaria z programowania oraz matematyki dla dzieci i młodzieży – Szkoła z Gigantami – Laboratorium AI

Wystartowała rejestracja na „Szkołę z Gigantami – Laboratorium AI”. To właśnie Sztuczna Inteligencja jest tematem przewodnim czwartej już edycji ogólnopolskich bezpłatnych webinarów z programowania oraz matematyki dla dzieci i młodzieży. Wydarzenie, dzięki formie online dostępne jest z każdego miejsca w Polsce, a udział jest całkowicie darmowy. Akcja organizowana jest przez szkołę GIGANCI PROGRAMOWANIA i trwać […]

24 listopada 2021

Komunikat dotyczący postępowania wobec uczniów, którzy nie zostali skierowani na izolację lub kwarantannę

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych, na podstawie rekomendacji Ministerstwa Edukacji i Nauki zwracam się z do Państwa z uprzejmą prośbą, aby umożliwić uczniom, którzy nie zostali skierowani na kwarantannę lub izolację domową, udział w zajęciach pozalekcyjnych na terenie szkoły, a w miarę możliwości organizacyjnych (m.in. technicznych, lokalowych, kadrowych) także w zajęciach obowiązkowych w […]

24 listopada 2021

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych W tym roku, po raz pierwszy jako Polska, bierzemy udział w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Obywatelskich (ICSS). Jest to największe międzynarodowe badanie dotyczące edukacji obywatelskiej, pokazujące stopień gotowości młodych ludzi do udziału w życiu społecznym, ich przygotowanie do pełnienia roli obywatela. ICCS bada wiedzę i rozumienie zagadnień z zakresu edukacji obywatelskiej, […]

22 listopada 2021

Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dotyczący przedsięwzięć patriotycznych i społecznych

„Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek.” Cyprian Kamil Norwid Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy szkół i placówek oświatowych województwa wielkopolskiego Wydarzenia ostatnich miesięcy, w tym rozgrywające się w ostatnich dniach dramatyczne sytuacje na wschodniej granicy naszego kraju niepokoją, zajmują serca i myśli nas wszystkich. W wielu szkołach uczniowie zwracają się do Państwa z różnymi problemami, pytaniami […]

22 listopada 2021

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 – zgłoszenia

Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy,  artystycznych i sportowych, których laureaci zwycięskich miejsc otrzymują punkty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 Podstawa prawna: Art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu […]

19 listopada 2021

95 lat temu utworzono Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych, a 60 lat temu odtworzono po II wojnie światowej Poznański Oddział PTSM

Szanowni Państwo, 95 lat temu zostało utworzone Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych (PTSM), które upowszechnia krajoznawstwo i turystykę wśród dzieci i młodzieży. Zorganizowana sieć schronisk młodzieżowych jako najtańszej bazy noclegowej, upowszechnianie obozów wędrownych oraz organizowanie szkolnych, środowiskowych, wojewódzkich i centralnych imprez turystycznych – to godny zauważenia dorobek Towarzystwa. Należy podkreślić, iż w wielu wielkopolskich szkołach aktywnie […]