24 kwietnia 2017

Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Dnia Flagi

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele i Uczniowie szkół województwa wielkopolskiego Zbliża się kolejna rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Dzień Flagi. Konstytucja majowa uchwalona przez Sejm Czteroletni, zwany Wielkim, 3 maja 1791 r. była pierwszym demokratycznym aktem zasadniczym w Europie. Konstytucja miała stać się podstawą naprawy Rzeczypospolitej w wymiarze ustrojowym i społecznym, miała umocnić państwo i […]

28 kwietnia 2017

Wykaz kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty – 2017

Wielkopolski Kurator Oświaty po zapoznaniu się z opiniami komisji powołanej w celu wyłonienia kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty zdecydował o przekazaniu Ministrowi Edukacji Narodowej następujących wniosków: Pani Anity Plumińskiej-Mieloch, Pani Beaty Buchwald, Pani Elżbiety Tomczak, Pani Ewy Superczyńskiej, Pani Mirosławy Grzemba-Wojciechowskiej. Skierowanie przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty powyższych wniosków do Ministra Edukacji Narodowej nie […]

28 kwietnia 2017

Wykaz kandydatów do nadania odznaczeń – 2017

Wielkopolski Kurator Oświaty po zapoznaniu się z opiniami powołanych zespołów w celu wyłonienia kandydatów do nadania orderu i odznaczeń zdecydował o przekazaniu Ministrowi Edukacji Narodowej następujących wniosków: o nadanie Krzyża Zasługi, Medalu za Długoletnią Służbę – załącznik nr 1; o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej – załącznik nr 2; Skierowanie przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty powyższych wniosków […]

28 kwietnia 2017

VI Gala Utalentowanych Młodych Wielkopolan

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczycieli Uczniowie szkół i placówek województwa wielkopolskiego Wielkopolski Kurator Oświaty, wzorem lat ubiegłych, przystępuje do organizacji VI Gali Utalentowanych Młodych Wielkopolan. Uczestnicy Gali, poprzez śpiew, taniec, występy instrumentalne zaprezentują swoje umiejętności i talenty artystyczne. To szczególne spotkanie młodych Wielkopolan będzie okazją do podzielenia się z rówieśnikami swoją pasją i radością twórczą. Zapraszamy […]

28 kwietnia 2017

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej, pochodzących z rodzin o niskich dochodach oraz mających mniejsze szanse – 2017

Wielkopolski Kurator Oświaty ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej, pochodzących z rodzin o niskich dochodach oraz mających mniejsze szanse z województwa wielkopolskiego w 2017 roku. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o powierzenie realizacji zadania organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej, pochodzących z rodzin o niskich dochodach w 2017 […]

28 kwietnia 2017

Obchody Europejskiego Tygodnia Młodzieży

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w związku z obchodami Europejskiego Tygodnia Młodzieży zaprasza młodych do udziału w debacie Cyfryzacja otwiera przed nami granice wyobraźni – współczesne formy zaangażowania młodych w społeczeństwie obywatelskim. Wydarzenie odbędzie się 9 maja 2017 r. o godzinie 14:00 w sali wystawowej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Dobrej 56/66 w Warszawie. Więcej informacji […]

28 kwietnia 2017

Zaproszenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowych

Wojewoda Wielkopolski i Wielkopolski Kurator Oświaty zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych w pracach Komisji Konkursowych do oceny merytorycznej ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na powierzenie organizacji oraz dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2017 roku. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w pracach Komisji Konkursowych są proszone o pisemne zgłoszenie chęci uczestnictwa w terminie do 12 maja […]

28 kwietnia 2017

Uroczystość wręczenia zaświadczeń i nagród laureatom – uczniowie szkół podstawowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych Nauczyciele Laureaci konkursów przedmiotowych Serdecznie gratuluję odniesionych sukcesów Wszystkim uczestnikom tegorocznych konkursów przedmiotowych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego. Dyrektorom szkół dziękuję za współpracę oraz wsparcie umożliwiające sprawne i rzetelne przeprowadzenie tego dużego przedsięwzięcia w naszym województwie. Szczególne podziękowania kieruję do opiekunów: nauczycieli i rodziców, którzy mieli swój nieoceniony […]

26 kwietnia 2017

Uroczystość upamiętniająca 72. Rocznicę zakończenia II wojny światowej – 8 maja 2017 r., Poznań

Szanowni Państwo, Wielkopolski Kurator Oświaty zaprasza przedstawicieli szkół na uroczystość patriotyczną upamiętniającą 72. Rocznicę zakończenia II wojny światowej. Uroczystość odbędzie się 8 maja 2017 r., godz. 10.00, pod pomnikiem Armii Poznań. Organizator: Komenda Garnizonu Poznań.

25 kwietnia 2017

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Podstawa prawna: Art. 90 i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz.1943) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictw narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890). Wniosek o przyznanie stypendium […]

25 kwietnia 2017

Praca Kuratorium w dniach 2 maja i 13 maja 2017 roku

Informujemy, że w dniu 2 maja br. (wtorek) Kuratorium Oświaty w Poznaniu będzie nieczynne. Zgodnie z Zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, dzień 2 maja br. (wtorek) został ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej. Kuratorium będzie nieczynne również w dniach 16 czerwca (piątek) oraz 14 sierpnia (poniedziałek). W zamian urząd będzie […]