22 września 2017

Potwierdzenie ważności legitymacji szkolnej przez dyrektorów szkół

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z pismem Pani Anny Zalewskiej Ministra Edukacji Narodowej oraz informacją przygotowaną przez Departament Podręczników, Programów i Innowacji w zakresie dokumentacji szkolnej dotychczasowych gimnazjów oraz ważności legitymacji szkolnej uczniów.

21 września 2017

Konferencja „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście zmian w prawie oświatowym” – 18 października 2017, Warszawa

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, iż Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej w dniu 18 października 2017 r. organizuje konferencję pt. „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście zmian w prawie oświatowym” z udziałem Minister Anny Zalewskiej. Cele konferencji: upowszechnianie idei edukacji włączającej, prezentacja zmian w prawie oświatowym w zakresie organizacji kształcenia specjalnego oraz […]

20 września 2017

Ogólnopolski Konkurs Hejter, hacker, e-obywatel

Senacki Zespół Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Świecie Wirtualnym organizuje konkurs „Hejter, hacker, e-obywatel”. Konkurs odbywać się będzie pod patronatem Marszałka Senatu, a jego finał będzie miał miejsce w Senacie 4 grudnia 2017 r., w trakcie seminarium w formacie Trójkąta Weimarskiego. Celem konkursu adresowanego do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych jest popularyzacja wiedzy o zjawiskach w […]

19 września 2017

Konkurs Plastyczny „Orzeł biały- nasza duma”

Szanowni Państwo! W 2018 r. przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Włączając się w obchody upamiętniające to doniosłe wydarzenie, Kancelaria Senatu organizuje ogólnopolski konkurs plastyczny pod patronatem marszałka Senatu „Orzeł Biały – nasza duma” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Najważniejszym celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży znaczeniem symboli naszej państwowości, a także popularyzacja […]

18 września 2017

Technologie z klasą

Na stronie internetowej Fundacji Uniwersytet Dzieci znajdują się scenariusze lekcji z zakresu programowania. Od 19 września można zgłaszać się do programu Technologie z klasą, którego celem jest wsparcie nauczycieli klas I-III i VII w nauczaniu treści z zakresu programowania. W załączeniu informacje o programie.

18 września 2017

Seminarium dla Nauczycieli „Edukacja szkolna dla wyobraźni” – 10 października 2017, Poznań

Serdecznie zapraszamy dyrektorów oraz nauczycieli szkół ponadpodstawowych z terenu województwa wielkopolskiego do udziału w Wojewódzkim Seminarium dla Nauczycieli „Edukacja szkolna dla wyobraźni”. Seminarium odbędzie się 10 października 2017 r. na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM, przy ul. Szamarzewskiego 89 w Poznaniu. Zgłoszenia na seminarium są przyjmowane poprzez formularz on-line.

15 września 2017

Konkurs MEN „Nauczyciel-Wolontariusz Roku!

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs „Nauczyciel-Wolontariusz Roku”. Do udziału w nim zachęcamy wszystkich nauczycieli! Szukamy pedagogów, którzy dobrowolnie i bez wynagrodzenia niosą pomoc innym ludziom, angażują się w pracę na rzecz innych osób lub instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego. Słowem – swoją postawą i zaangażowaniem są wzorem dla uczniów i innych osób. Zależy […]

11 września 2017

Konferencja „Dwie strony sieci” – 25 września 2017, Poznań

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji nt. „Dwie strony sieci” 25 września 2017 r. w Multikinie 51, ul. Królowej Jadwigi 51 w Poznaniu. Organizatorem konferencji jest Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu wraz z Zakładem Resocjalizacji Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacją Banku Zachodniego WBK, Multikinem. Konferencja skierowana jest do […]

11 września 2017

Ogólnopolski Program Edukacyjny GIODO „Twoje dane – Twoja sprawa”

GIODO zaprasza szkoły do udziału w VIII edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”. Program jest przedsięwzięciem realizowanym od 2009 r. pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka przez Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Celem programu jest podnoszenie […]

8 września 2017

Posiedzenie Komitetu ds. Edukacji Polsko-Niemieckiej

W dniach 4-5 września br. odbyło się  VIII posiedzenie Komitetu do spraw Edukacji Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. Obradom Komitetu przewodniczyli: Marzenna Drab, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej  oraz Steffen Freiberg,  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji, Nauki i Kultury Landu Meklemburgia-Pomorze Przednie. W spotkaniu uczestniczyła Marlena Maląg, Wicewojewoda Wielkopolski i […]