10 czerwca 2019

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członka Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim – kadencja 2019 – 2023

W związku z upływem z dniem 27 lipca 2019 r. kadencji Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim, Wielkopolski Kurator Oświaty zwraca się o zgłaszanie kandydatów na członków nowej komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli, która zostanie powołana na kadencję od 28 lipca 2019 r. do 28 lipca 2023 r. Stosownie do obowiązujących przepisów prawa członkiem komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli może być nauczyciel: który […]

27 maja 2019

Bezpieczeństwo uczniów w szkołach i placówkach – ankieta

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek województwa wielkopolskiego, zgodnie z pismem MEN z dnia 11 maja 2019 roku (DWKI.WPB.5012.25.2019.BK), w trosce o bezpieczeństwo uczniów, mając na uwadze szereg niepokojących wydarzeń, które w ostatnim czasie stanowiły bezpośrednie zagrożenie życia i bezpieczeństwa uczniów, zobowiązuję Państwa do zrealizowania, w ramach ustawowych obowiązków (art. 68 ust. 1 pkt 6 w związku […]

18 czerwca 2019

Bezpieczne wakacje

Szanowni Państwo Organizatorzy wypoczynku W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży szkolnej przypominam, że za zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku odpowiedzialny jest organizator wypoczynku. Podjęcia szczególnych działań wymaga wypoczynek organizowany poza stałą infrastrukturą komunalną, czyli pod namiotami. Ze względu na zdarzające się różne, niespodziewane warunki atmosferyczne koniecznym jest przygotowanie rozwiązań […]

18 czerwca 2019

Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z województwa wielkopolskiego w 2019 roku

Wicewojewoda Wielkopolski ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z województwa wielkopolskiego w 2019 roku.

18 czerwca 2019

Życzenia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z okazji zakończenia roku szkolnego

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół, Nauczyciele i Uczniowie wielkopolskich szkół, Przyjaciele polskiej Szkoły po dziesięciu miesiącach ciężkiej pracy nadszedł wyczekiwany przez wszystkich uczniów czas wakacji. Czas odpoczynku od podręczników, zeszytów, ławki szkolnej, dzwonka, porannego wstawania. Gratuluję wam wiedzy i umiejętności, które zdobyliście w mijającym roku szkolnym. Czas wakacji to okres wypoczynku, a także zbierania sił i […]

14 czerwca 2019

Akcja „Przerwany marsz…” – 2 września 2019 r.

Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej RP wystąpiła z inicjatywą organizacji akcji pn. „Przerwany marsz…”, który ma polegać na symbolicznym dokończeniu 2 września 2019 roku, przerwanego, przez fakt wybuchu II wojny światowej, marszu do szkoły ówczesnej młodzieży. To wtedy życie Dzieci Wojny zostało trwale napiętnowane nieopuszczającym strachem, zatrzymanymi w pamięci obrazami […]

10 czerwca 2019

Rusza Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) – Rządowy program bezpłatnego dostępu do Internetu dla szkół

Ministerstwo Cyfryzacji przyjmując za jeden z priorytetów zapewnienie wszystkim uczniom w Polsce równego dostępu do nowoczesnej, cyfrowej edukacji, przygotowało program Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). OSE to dedykowana sieć łączącą wszystkie szkoły w Polsce, która zapewni dostęp do szybkiego Internetu, usług i treści edukacyjnych oraz bezpieczeństwo sieci. Od dnia umieszczenia w harmonogramie (dostępnym na stronie https://ose.gov.pl/lista-szkol […]

5 czerwca 2019

Szkolenie w zakresie zmian w awansie zawodowym dla ekspertów w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych

Organizator: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu Adresat: Eksperci komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych województwa wielkopolskiego Treści: Zmiany w prawie oświatowym dotyczące awansu zawodowego Zadania eksperta w komisji egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej Organizacja pracy komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych Liczba godzin: 5 Autor programu: Ewa Superczyńska, Stefania Misiarek Dane kontaktowe: Teresa Radomska, e-mail: teresa.radomska@odnpoznan.pl,  tel.: 618584731, tel. kom.: 508 […]