Listopad 16, 2018

16 listopada 2018

Beata Udzik – profesor oświaty 2018

Pani Beata Udzik jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, nauczycielką polonistką związaną od początku swej pracy z I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie, doradcą metodycznym języka polskiego, egzaminatorem maturalnym, arbitrem, ekspertem i recenzentem wielu przedsięwzięć edukacyjnych. Efekty jej pracy dydaktycznej, metodycznej, popularyzatorskiej i naukowej świadczą o wpisywaniu się w etos Wielkopolanina, którego […]

16 listopada 2018

Testy konkursów przedmiotowych 2018/2019 – dla uczniów szkół podstawowych

Nazwa konkursu Etap szkolny Etap rejonowy Etap wojewódzki Wojewódzki Konkurs Biologiczny test klucz test klucz test klucz Wojewódzki Konkurs Chemiczny test klucz test klucz test klucz Wojewódzki Konkurs Fizyczny test klucz test klucz test klucz Wojewódzki Konkurs Geograficzny test klucz test klucz test klucz Wojewódzki Konkurs Historyczny test klucz test klucz test klucz Wojewódzki Konkurs […]

16 listopada 2018

Testy konkursów przedmiotowych 2018/2019 – dla uczniów gimnazjów

Nazwa konkursu Etap szkolny Etap rejonowy Etap wojewódzki Wojewódzki Konkurs Biologiczny test klucz test klucz test klucz Wojewódzki Konkurs Chemiczny test klucz test klucz test klucz Wojewódzki Konkurs Fizyczny test klucz test klucz test klucz Wojewódzki Konkurs Geograficzny test klucz test klucz test klucz Wojewódzki Konkurs Historyczny test klucz test klucz test klucz Wojewódzki Konkurs […]