Wrzesień 16, 2019

16 września 2019

Kongres Edukacji Przyszłości – 22-23 października 2019, Kielce

Kuratorium oświaty w Kielcach zaprasza do wzięcia udziału w Kongresie Edukacji Przyszłości, który odbędzie się w dniach 22–23 października 2019 r. w Centrum Kongresowym Targi Kielce.Celem Kongresu jest podniesienie rangi wyborów edukacyjno-zawodowych, w tym świadomości kształcenia zawodowego oraz promowanie i upowszechnianie przykładów nowatorskich rozwiązań z dziedziny sportu, dydaktyki i technologii wykorzystywanych przez szkoły i placówki […]

16 września 2019

Bezpłatne projekty edukacyjne – Fundacja Uniwersytet Dzieci

27 sierpnia ruszają zapisy do bezpłatnych projektów edukacyjnych, stworzonych przez Fundację Uniwersytet Dzieci. Projekty są zgodne z podstawą programową i zostały objęte patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej. W ramach realizacji projektu edukacyjnego nauczyciel otrzymuje dostęp do bezpłatnych, gotowych scenariuszy lekcji, materiałów, filmów i instrukcji. Dzięki nim będzie mógł przeprowadzić kreatywne zajęcia, które rozbudzą ciekawość uczniów […]

16 września 2019

Warsztaty edukacyjne za 1 zł – Muzeum Polaków Ratujących Żydów

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej w związku z przystąpieniem do programu „Kultura Dostępna” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego serdecznie zaprasza zorganizowane grupy szkolne do udziału w „WARSZTATACH ZA 1 ZŁ”. W ramach „WARSZTATÓW ZA 1 ZŁ” mogą Państwo skorzystać z oferty warsztatów edukacyjnych Muzeum Polaków Ratujących Żydów w atrakcyjnej […]

16 września 2019

Konkurs Młody Innowator

Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT Doskonalenia Kadr, po raz 13-ty wspólnie z Towarzystwem Kultury Technicznej i Stowarzyszeniem Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów organizuje pod hasłem Mam pomysł na innowacyjne rozwiązanie, Ogólnopolski Konkurs „Młody Innowator”. Konkurs odbywa się pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Konkurs  adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (kl. IV-VIII) i ponadpodstawowych (liceów i techników). Jego istota […]

16 września 2019

Projekt „BohaterON w Twojej Szkole”

Nauczycielu, włącz historię i zgłoś szkołę do wyjątkowej akcji! Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji projektu BohaterON w Twojej Szkole. Udział jest bezpłatny, zgłoszenia są przyjmowane do 2 października. W projekcie mogą wziąć udział przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, drużyny harcerskie, hufce pracy oraz inne placówki edukacyjne. Jak dołączyć do akcji? Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy: […]

16 września 2019

Nabór wniosków o udział finansowy Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w przedsięwzięciach edukacyjnych na 2020 r.

Szanowni Państwo, przypominamy o naborze wniosków o udział finansowy Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w kosztach organizacji olimpiad, konkursów, turniejów, przeglądów oraz innych form współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów na obszarze województwa wielkopolskiego. Wniosek organizatora o udział finansowy należy złożyć do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty poprzez formularz on-line oraz w wersji papierowej nie później niż do 20 listopada 2019 r. […]

16 września 2019

Projekt: Stop suszy!

Projekt „Stop suszy!”, zainicjowany przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,  ma na celu otwarcie dyskusji na narastający problem suszy w Polsce, a docelowo kształtowanie świadomości społecznej  i zmianę nawyków korzystania z wody. Film „Stop suszy”, który został zrealizowany na potrzeby projektu, może być ciekawym materiałem do zainicjowania dyskusji w społecznościach klasowych i szkolnych dostępny jest […]

16 września 2019

Przedsięwzięcia edukacyjne realizowane przez Dział Edukacji i Szkoleń Narodowego Centrum Badań Jądrowych

Dział Edukacji i Szkoleń Narodowego Centrum Badań Jądrowych, który zajmuje się upowszechnianiem wiedzy na tematy związane z fizyką jądrową, technikami jądrowymi oraz szerokim zastosowaniem promieniowania jonizującego w nauce, przemyśle czy medycynie, opracował dwa projekty edukacyjne dla szkół: „Detektory dla szkół” – w ramach projektu NCBJ oferuje uczniom oraz nauczycielom szkół ponadpodstawowych bezpłatne wypożyczenie dydaktycznych liczników […]