23 października 2018

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies

Wielkopolski Kurator Oświaty przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób fizycznych odwiedzających serwis internetowy pod adresem ko.poznan.pl (zwany dalej „Serwisem”) czy też pobierający z niego informacje, zwanych dalej „Użytkownikami serwisu internetowego”. Dlatego też, zapewniając transparentność działania przygotowano Politykę prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisie internetowym ko.poznan.pl.

Wielkopolski Kurator Oświaty deklaruje, iż przetwarza informacje, w tym dane osobowe, Użytkowników serwisu internetowego zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa, w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”) oraz w warunkach zapewaniających ich bezpieczeństwo.

Administratorem informacji, w tym danych osobowych, zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Wielkopolski Kurator Oświaty, zwany dalej „Administratorem”.

Dane do kontaktu:

 • listownie na adres: Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Tadeusza Kościuszki 93, 61-716 Poznań;
 • przez email: sekretariat.wko@ko.poznan.pl;
 • telefonicznie na nr : tel. + 48 61 670 40 83;

We wszelkich sprawach związanych z ochroną Pani/Pana danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem ochrony danych:

 • listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Kuratorium Oświaty w Poznaniu,
  ul. Tadeusza Kościuszki 93, 61-716 Poznań;
 • przez email: iod@ko.poznan.pl;
 • telefonicznie na nr: + 48 780 386 035

Użytkownicy serwisu internetowego, aby móc przeglądać strony Serwisu lub pobierać z nich informacje, nie mają obowiązku podawania swoich danych osobowych. Niemniej jednak podczas odwiedzenia stron Serwisu jego serwery automatycznie zbierają informacje zawarte:

 1. w logach systemowych,
 2. w plikach typu „Cookies”,

które obecnie są standardem dla większości serwisów internetowych.

Logi systemowe Serwisu
W momencie połączenia się Użytkownika serwisu internetowego z serwerem Serwisu w jego logach systemowych przechowywane są zapytania HTTP kierowane do serwera.

W plikach logów Serwisu, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będą przechowywane następujące informacje:

 • publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer Użytkownika serwisu internetowego),
 • nazwa stacji Użytkownika serwisu internetowego – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
 • nazwa Użytkownika serwisu internetowego podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania HTTP,
 • kod odpowiedzi HTTP,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika serwisu internetowego – w przypadku gdy przejście do strony Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce Użytkownika serwisu internetowego,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Zebrane logi Serwisu przechowywane będą przez czas nieokreślony, jako materiał pomocniczy, służący do administrowania serwisem.

Informacje te nie zawierają żadnych cech identyfikujących Użytkowników serwisu internetowego.

Pliki typu „Cookies”
Pliki typu „Cookies”, jako niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, umieszczane są przez Serwis w urządzeniu Użytkownika serwisu internetowego podłączonym do Internetu (na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności, z jakiego urządzenia korzysta Użytkownik serwisu internetowego).

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików typu „ Cookies”:

 • „sesyjne” (session cookies) – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika serwisu internetowego do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • „stałe” (persistent cookies) – przechowywane są w urządzeniu Użytkownika serwisu internetowego przez czas określony w parametrach plików typu „Cookies” lub do czasu ich usunięcia.

Administrator przetwarza informacje, które mogą być uznane w niektórych przypadkach za dane osobowe, zawarte w plikach typu „Cookies” podczas korzystania z Serwisu w następujących celach:

 • są one niezbędne do działania Serwisu (m.in. utrzymanie sesji Użytkownika serwisu internetowego, zapisanie stanu jego sesji);
 • ułatwiając korzystanie z Serwisu (m.in. umożliwiające zapamiętanie wyboru Użytkownika serwisu internetowego w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu; przywrócenie sesji; ustawienie preferowanego języka rozmiaru czcionki i innych tego typu właściwości ułatwiających pracę z aplikacją.

Administrator w związku z korzystaniem z usług dostawcy oprogramowania WordPress, za pośrednictwem Serwisu umożliwia jemu korzystanie z plików typu „Cookies”, m. in. zbieranie danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych do celów analitycznych.

Użytkownik serwisu internetowego wyraża zgodę na przechowywanie plików typu „Cookies” na jego urządzeniu (komputerze, tablecie, smartfonie) za pomocą ustawień zainstalowanej przeglądarki internetowej w podanych wyżej celach. W każdym czasie zgoda może zostać cofnięta. Jeżeli Użytkownik serwisu internetowego nie wyraża zgody na korzystanie z plików typu „Cookies” zobowiązany jest zmodyfikować ustawienia przeglądarki internetowej.

Aby Administrator mógł trwale zapamiętać decyzję Użytkownika serwisu internetowego dotyczącą braku zgody na wykorzystywanie plików typu „Cookies” w celach opisanych w Polityce Prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisie internetowym ko.poznan.pl jest zmuszony zapisać na urządzeniu Użytkownika serwisu internetowego pliki typu „cookies” przechowujące taką informację. Jeśli ustawienia urządzenia Użytkownika serwisu internetowego na to nie pozwalają, naturalnym zachowaniem będzie każdorazowe pytanie o zgodę.

Aby nie otrzymywać plików typu „Cookies” należy skorzystać z opcji przeglądarki internetowej wykorzystywanej do połączenia z Serwisem i wybrać opcję automatycznego odrzucania. Ustawienia te zazwyczaj pozwalają też zarządzać plikami typu „Cookies”.

Poniżej znajdują się odnośniki do przykładowych, oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych, na których znajduje się informacja o czynnościach potrzebnych do zmiany ustawień danej przeglądarki w wyżej opisanym zakresie:

Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox:
http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Google Chrome:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Opera:
http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Safari:
https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB

Odnośniki do innych serwisów internetowych

Dla wygody Użytkownika serwisu internetowego, Serwis może zawierać odnośniki lub odwołania do innych stron WWW. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Użytkownik serwisu internetowego ma obowiązek zapoznania się z polityką prywatności każdego innego odwiedzanego serwisu internetowego. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu ko.poznan.pl.