październik 18, 2018

18 października 2018

Edukacja włączająca – osoby udzielające informacji

Osoby udzielające informacji na temat edukacji włączającej na terenie województwa wielkopolskiego: Wydział Nadzoru Pedagogicznego Brygida Wieczorek, starszy wizytator tel. 780 386 051 Delegatura w Kaliszu Elżbieta Czuba, starszy wizytator tel. 608 062 845 Delegatura w Koninie Aneta Jarmuż, starszy wizytator tel. 780 386 113 Delegatura w Lesznie Magdalena Jurkiewicz, zastępca dyrektora Delegatury w Lesznie tel. […]

18 października 2018

Organizacja kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – ORE

Ośrodek Rozwoju Edukacji, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, przygotował poradnik Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym w systemie edukacji w świetle nowych przepisów prawa oświatowego. W publikacji omówiono nowe rozwiązania prawne oraz praktyczne przykłady na temat organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, kształcenia specjalnego i indywidualnego obowiązkowego rocznego wychowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania. Poradnik dostępny jest […]

18 października 2018

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Czym są Specjalne Potrzeby Edukacyjne? Specjalne potrzeby edukacyjne to oddziaływania edukacyjne wobec uczniów: niepełnosprawnych (z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego), zdolnych i chorych. Każda z tych grup ma specjalne potrzeby edukacyjne, które szkoła musi realizować. Szkoły specjalne i szkoły integracyjne, czym one się różnią? Do szkół specjalnych uczęszczają wyłącznie dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia […]