październik 2, 2018

2 października 2018

Ogólnopolski Dzień Tornistra

Dnia 1 października 2018 r. w Zespole Szkół w Iwanowicach, z udziałem wicewojewody wielkopolskiego Marleny Maląg, dyrektora kaliskiej delegatury Kuratorium Oświaty Violetty Słupianek oraz państwowego powiatowego inspektora sanitarno-epidemiologicznego w Kaliszu Anny Napierały, odbyła się inauguracja wojewódzka Ogólnopolskiego Dnia Tornistra. Akcja edukacyjna Ministerstwa Edukacji Narodowej rozpoczęła projekt pn. Miesiąc Ważenia Tornistrów. Więcej informacji na stronie Wielkopolskiego […]

2 października 2018

Inspektor ochrony danych osobowych

We wszelkich sprawach związanych z ochroną Pani/Pana danych osobowych, których Wielkopolski Kurator Oświaty jest administratorem danych, należy kontaktować się z Inspektorem ochrony danych – Katarzyną Walczak Kontakt: dyżur dla petentów zewnętrznych w poniedziałki w godzinach: 13.20 – 16.00 listownie: Inspektor Ochrony Danych, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań przez email: iod@ko.poznan.pl telefonicznie, […]

2 października 2018

Budowa nowego budynku dla Zespołu Szkół im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim

Dnia 28 września 2018 r. odbyło się uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę nowego budynku dla Zespołu Szkół im. E. Kwiatkowskiego, który powstaje przy ulicy Nowy Świat w Grodzisku Wielkopolskim. W wydarzeniu udział wzięli: Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zofia Szalczyk, Wicekurator Oświaty Krzysztof Błaszczyk, Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Dorota Kinal, […]