2 października 2018

Inspektor ochrony danych osobowych

We wszelkich sprawach związanych z ochroną Pani/Pana danych osobowych, których Wielkopolski Kurator Oświaty jest administratorem danych, należy kontaktować się z Inspektorem ochrony danych – Katarzyną Walczak

Kontakt:

  • dyżur dla petentów zewnętrznych w poniedziałki w godzinach: 13.20 – 16.00
  • listownie: Inspektor Ochrony Danych, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Tadeusza Kościuszki 93, 61-716 Poznań
  • przez email: iod@ko.poznan.pl
  • telefonicznie, nr: + 48 780 386 035