październik 23, 2018

23 października 2018

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies

Wielkopolski Kurator Oświaty przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób fizycznych odwiedzających serwis internetowy pod adresem ko.poznan.pl (zwany dalej „Serwisem”) czy też pobierający z niego informacje, zwanych dalej „Użytkownikami serwisu internetowego”. Dlatego też, zapewniając transparentność działania przygotowano Politykę prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisie internetowym ko.poznan.pl. Wielkopolski Kurator Oświaty deklaruje, iż przetwarza informacje, w tym dane […]