9 stycznia 2024

Projekt “Edukacja Manualna – Palce nie tylko do smartfona”

W wyniku działań w projekcie Edukacja Manualna – Palce nie tylko do smartfona, powstał cykl filmików instruktażowych wspomagających rozwój umiejętności manualnych dzieci. Są to materiały skierowane do nauczycieli, opiekunów i rodziców dzieci na poziomie edukacji wczesnoszkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z orzeczeniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Cykl prezentuje, w jaki sposób przy użyciu kilku prostych przedmiotów oraz sznurka można wykonać ciekawe projekty, wykorzystując technikę makramy. W każdym nagraniu widać instruktorkę makramy oraz uczennicę 3 klasy szkoły podstawowej, równocześnie wykonujące ten sam przedmiot. Instruktorki pokazują po kolei wszystkie etapy pracy.

Filmy opublikowane zostały w kolejności od najłatwiejszego do najtrudniejszego.

Zalecane jest wykonywanie plecionek zgodnie z oznaczoną kolejnością, pozwala to na przećwiczenie podstawowych węzłów i utrwalanie ich na bieżąco przed przejściem do bardziej zaawansowanych form.

Zapraszamy Państwa do oglądania i zaplatania wraz z podopiecznymi.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć w zakładce Centrum Analiz i Rozwoju Edukacji Obywatelskiej.

Źródło: IBE