styczeń 9, 2024

9 stycznia 2024

Edukacja manualna – palce nie tylko do smartfona

W wyniku działań w projekcie Edukacja Manualna – Palce nie tylko do smartfona, powstał cykl filmików instruktażowych wspomagających rozwój umiejętności manualnych dzieci. Są to materiały skierowane do nauczycieli, opiekunów i rodziców dzieci na poziomie edukacji wczesnoszkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z orzeczeniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.Cykl prezentuje, w jaki sposób przy użyciu kilku prostych przedmiotów […]

9 stycznia 2024

Listy Henryka Sienkiewicza – uzupełnienie lektur

Fundacja WSPAK Wolna Sztuka Potrzebuje Ambitnej Kultury od 2020 roku realizuje projekt „Z Sienkiewiczem przy kawie”, w którym przygotowywane są w formie audio prywatne listy Henryka Sienkiewicza. Projekt jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie „Kultura cyfrowa”. Listy te stanowią wartościowe uzupełnienie lektur w szkołach ponadpodstawowych, są też przygotowane w formie […]

9 stycznia 2024

Informacja w sprawie trybu i sposobu składania wniosków o nadanie orderu i odznaczeń – rok szkolny 2023/2024

Uprzejmie informuję o trybie i sposobie składania wniosków w sprawie nadania orderu i odznaczeń w roku 2024. Załączniki Informacja w sprawie trybu i sposobu składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń Data: 2024-01-09, rozmiar: 109 KB Zał. 1. Wniosek o nadanie orderu lub odznaczenia – krzyż zasługi Data: 2024-01-09, rozmiar: 57 KB Zał. 2. Wniosek […]

9 stycznia 2024

Uwaga na kursy oferowane przez komercyjne firmy szkoleniowe

Do Ministerstwa Edukacji Narodowej docierają sygnały o kursach oferowanych na portalach internetowych, których organizatorzy zapewniają o otrzymaniu „zaświadczenia na druku MEN/MEiN” potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Organizatorzy wskazują ponadto, że zaświadczenie to jest honorowane przez pracodawców w kraju i za granicą. Informacje te są nieprawdziwe i nie znajdują uzasadnienia w obowiązujących przepisach. W polskim porządku prawnym nie […]