styczeń 2024

31 stycznia 2024

Wyniki konkursu dla nauczycieli „Sprawiedliwi z Markowej”

Szanowni Państwo, Kapituła Konkursu „Sprawiedliwi z Markowej” wyłoniła listę laureatów i wyróżnionych w konkursie. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych poświęconemu rodzinie Ulmów i relacjom polsko-żydowskim w czasie II wojny światowej. Gratulujemy laureatom i 12 wyróżnionym w konkursie osiągnięcia tak wspaniałych wyników. W załączeniu komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej […]

30 stycznia 2024

Bezpłatna konferencja informatyczna „Check IT” – 5-6 marca 2024

W dniach 5-6 marca 2024 r. Urząd Miasta Lublin we współpracy z lubelskimi uczelniami oraz specjalistami z branży IT, organizuje w ramach inicjatywy Lubelska Wyżyna IT dziewiątą edycję bezpłatnej konferencji informatycznej dla szkół w Polsce pn. „Check IT„. Konferencja (jako pierwsza w Polsce) będzie prowadzona przez Sztuczna Inteligencję. Wydarzenie „Check IT” odbędzie się stacjonarnie w […]

30 stycznia 2024

Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na terenie województwa wielkopolskiego, na rok szkolny 2024/2025: do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj. liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia, klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych przedstawia załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 110.1.7.2024 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia […]

29 stycznia 2024

Działania MEN wspierające naukę pierwszej pomocy w szkołach

W kolejnym roku szkolnym – 2024/2025 jednym z kierunków polityki oświatowej państwa będzie wzmocnienie edukacji zdrowotnej w szkole, w tym nauki udzielania pierwszej pomocy. Od 1 września 2024 r. w szkołach podstawowych, w ramach zajęć z wychowawcą będą realizowane zagadnienia dotyczące pierwszej pomocy. Udzielanie pierwszej pomocy jest jedną z najważniejszych umiejętności, które uczeń powinien zdobyć […]

29 stycznia 2024

Wizyta delegacji z Brandenburgii – projekt „Edukacja zawodowa bez granic”

W dniach 17-19.01.2024 r. w Kuratorium Oświaty w Poznaniu odbyła się wizyta przygotowawcza do projektu pt.: „Edukacja zawodowa bez granic – Berufsbildung ohne Grenzen” dofinansowanego w ramach programu Erasmus+. W trakcie wizyty omówiono założenia projektu, propozycje programu „job shadowing” dla 10 nauczycieli z Niemiec w marcu 2024 roku. Poruszono zasady działania platformy Moodle na rzecz […]

29 stycznia 2024

Technik elektromobilności – nowy zawód w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

Od 1 września 2024 r. szkoły prowadzące kształcenie zawodowe mogą rozpocząć kształcenie w zawodzie technik elektromobilności. Rozporządzenie w tej sprawie zostało podpisane 27 grudnia 2023 r. Wprowadzenie tego zawodu do klasyfikacji, na wniosek ministra właściwego do spraw energii, to odpowiedź na potrzeby rynku pracy w branży motoryzacyjnej. Wniosek ministra właściwego do spraw energii wynika z […]

29 stycznia 2024

Projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji skierowany do konsultacji i uzgodnień – prace domowe i średnia ocen w szkołach publicznych

Celem nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji jest zmiana formuły prac domowych w publicznych szkołach podstawowych oraz rezygnacja z wliczania do średniej ocen rocznych lub końcowych oceny z religii i etyki. – Brak prac domowych w przypadku najmłodszych uczniów ma wiele zalet i sprzyja wyrównywaniu szans – uzasadnia Minister Edukacji Barbara Nowacka. W odpowiedzi na liczne postulaty […]

23 stycznia 2024

Program „Cosmic Challenge”

Fundacja „SpaceShip” ogłosiła kolejną edycję interdyscyplinarnego programu edukacyjnego związanego z Kosmosem – „Cosmic Challenge. Cele programu: promocja edukacji w zakresie STEM, integracja wiedzy nt. Kosmosu z przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi, rozwój kreatywności i innowacyjności wśród dzieci i młodzieży, promocja praktycznego wykorzystania wiedzy integrującej różne obszary/ przedmioty, rozwijanie umiejętności rozwiązywania złożonych problemów. Program „Cosmic Challange” skierowany jest do uczniów […]

23 stycznia 2024

Rozliczenie przyznanego wsparcia finansowego Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – 2024

Szanowni Państwo, w związku z otrzymanym wsparciem finansowym Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na przedsięwzięcia organizowane w 2024 r. przekazujemy wyjaśnienia dotyczące rozliczeń. Środki finansowe przyznane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty zostaną przekazane na wskazane przez organizatora konto bankowe, po przedłożeniu w terminie 20 dni od zakończenia przedsięwzięcia. W przypadku, gdy przedsięwzięcie będzie zakończone w grudniu należy przesłać rozliczenie  bezzwłocznie, […]

22 stycznia 2024

Wykaz poradni psychologiczno-pedagogicznych – wydawanie orzeczeń i opinii dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

Orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, wydają zespoły działające w poradniach wskazanych przez kuratora oświaty, za zgodą organów prowadzących te poradnie. Wielkopolski Kurator Oświaty wskazując poradnię, w której będą działały zespoły wydające orzeczenia i opinie dla ww. dzieci i uczniów, uwzględnia spełnienie […]