styczeń 3, 2024

3 stycznia 2024

Podział Ministerstwa Edukacji i Nauki od 1 stycznia 2024

Dnia 1 stycznia 2024 r. nastąpił podział Ministerstwa Edukacji i Nauki na dwa odrębne resorty – Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 16 grudnia 2023 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej powstanie w drodze przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Edukacji i Nauki. Resortem będzie kierowała Minister Edukacji Barbara Nowacka. Siedzibą […]

3 stycznia 2024

Opinia w sprawie niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego, niepublicznego centrum kształcenia zawodowego i niepublicznego branżowego centrum umiejętności

Załączniki Informacja dotycząca wydawania opinii przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie spełniania przez niepubliczną placówkę, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe warunków, o których mowa w art. 168 ust. 4 pkt 3 lit. a, b i ca, oraz zgodności projektu statutu z przepisami art. 172 ust. 2 ww. ustawy […]

3 stycznia 2024

Opinia o spełnieniu wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 123 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe – dotyczy niepublicznej placówki

Załączniki Informacja dotycząca wydawania przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty opinii o spełnieniu wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 123 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe Data: 2024-01-03, rozmiar: 25 KB Wniosek Data: 2024-01-03, rozmiar: 25 KB Wykaz pracowników pedagogicznych Data: 2024-01-03, rozmiar: 25 KB Pobierz wszystkie pliki

3 stycznia 2024

Opinia w sprawie zgodności sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Załączniki Informacja dotycząca wydawania przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty opinii w sprawie zgodności sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z warunkami określonymi w art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) Data: 2024-01-03, rozmiar: […]

3 stycznia 2024

Opinia o spełnieniu wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe – dotyczy niepublicznej szkoły

Załączniki Informacja dotycząca wydawania przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty opinii o spełnieniu wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe Data: 2024-02-07, rozmiar: 24 KB Wniosek Data: 2024-02-02, rozmiar: 27 KB Zobowiązanie Data: 2024-01-03, rozmiar: 20 KB Wykaz pracowników pedagogicznych Data: 2024-01-03, rozmiar: 25 KB Pobierz wszystkie pliki