styczeń 23, 2024

23 stycznia 2024

Rozliczenie przyznanego wsparcia finansowego Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – 2024

Szanowni Państwo, w związku z otrzymanym wsparciem finansowym Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na przedsięwzięcia organizowane w 2024 r. przekazujemy wyjaśnienia dotyczące rozliczeń. Środki finansowe przyznane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty zostaną przekazane na wskazane przez organizatora konto bankowe, po przedłożeniu w terminie 20 dni od zakończenia przedsięwzięcia. W przypadku, gdy przedsięwzięcie będzie zakończone w grudniu należy przesłać rozliczenie  bezzwłocznie, […]