październik 28, 2019

28 października 2019

Komunikat w sprawie bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół województwa wielkopolskiego Przypominamy, że  sprawy bezpieczeństwa i higieny uczniów w szkole reguluje znowelizowane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., poz. 69, z późn. zm). Dyrektor zobowiązany jest do […]

28 października 2019

Gala Finałowa Projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”

Dnia 8 października 2019 r. Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Leszczyńska wzięła udział w Gali Finałowej I edycji Projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”. Do I edycji projektu zakwalifikowało się 170 szkół, który wspólnie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego realizuje Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Podczas gali finałowej, która odbyła się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich zostały nagrodzone […]

28 października 2019

Obchody stulecia II Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu

Dnia 12 października 2019 r. Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Leszczyńska wzięła udział w  uroczystych obchodach stulecia II Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. Zaproszeni goście, przede wszystkim kadra i absolwenci wzięli udział w uroczystościach, które odbyły się w auli UAM, a później przeszli do szkoły. W każdej z sal lekcyjnych przygotowana była kawiarenka dla poszczególnych roczników absolwentów. […]