10 czerwca 2019

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członka Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim – kadencja 2019 – 2023

W związku z upływem z dniem 27 lipca 2019 r. kadencji Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim, Wielkopolski Kurator Oświaty zwraca się o zgłaszanie kandydatów na członków nowej komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli, która zostanie powołana na kadencję od 28 lipca 2019 r. do 28 lipca 2023 r. Stosownie do obowiązujących przepisów prawa członkiem komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli może być nauczyciel: który […]

27 maja 2019

Bezpieczeństwo uczniów w szkołach i placówkach – ankieta

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek województwa wielkopolskiego, zgodnie z pismem MEN z dnia 11 maja 2019 roku (DWKI.WPB.5012.25.2019.BK), w trosce o bezpieczeństwo uczniów, mając na uwadze szereg niepokojących wydarzeń, które w ostatnim czasie stanowiły bezpośrednie zagrożenie życia i bezpieczeństwa uczniów, zobowiązuję Państwa do zrealizowania, w ramach ustawowych obowiązków (art. 68 ust. 1 pkt 6 w związku […]

14 czerwca 2019

Akcja „Przerwany marsz…” – 2 września 2019 r.

Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej RP wystąpiła z inicjatywą organizacji akcji pn. „Przerwany marsz…”, który ma polegać na symbolicznym dokończeniu 2 września 2019 roku, przerwanego, przez fakt wybuchu II wojny światowej, marszu do szkoły ówczesnej młodzieży. To wtedy życie Dzieci Wojny zostało trwale napiętnowane nieopuszczającym strachem, zatrzymanymi w pamięci obrazami […]

13 czerwca 2019

Zajęcia w szkołach kończą się w tym roku szkolnym 19 czerwca

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski podpisał rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego. Zgodnie z tym, uczniowie odbiorą świadectwa w środę 19 czerwca. To będzie ostatni dzień zajęć dydaktyczno-wychowawczych w tym roku szkolnym. Utrzymujemy zasadę, że każdego roku zajęcia w szkołach będą się kończyły w najbliższy piątek po 20 czerwca. Wprowadzamy natomiast przepis szczegółowy, który stanowi, że […]

11 czerwca 2019

Informacja MEN w sprawie wypełniania świadectw ukończenia szkoły podstawowej

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Ministerstwa Edukacji Narodowej przypominamy, że ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów regulują przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty[1]. Przepisy rozdziału 3a ww. ustawy wskazują m.in. jaki jest cel oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia i na czym polega klasyfikacja śródroczna, roczna i końcowa. W przypadku końcowych […]

10 czerwca 2019

Rusza Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) – Rządowy program bezpłatnego dostępu do Internetu dla szkół

Ministerstwo Cyfryzacji przyjmując za jeden z priorytetów zapewnienie wszystkim uczniom w Polsce równego dostępu do nowoczesnej, cyfrowej edukacji, przygotowało program Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). OSE to dedykowana sieć łączącą wszystkie szkoły w Polsce, która zapewni dostęp do szybkiego Internetu, usług i treści edukacyjnych oraz bezpieczeństwo sieci. Od dnia umieszczenia w harmonogramie (dostępnym na stronie https://ose.gov.pl/lista-szkol […]

6 czerwca 2019

Wykaz organów prowadzących, wraz ze szkołami, rekomendowanymi do udzielenia wsparcia finansowego – Posiłek w szkole i w domu

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz. U. poz. 267), Wojewoda Wielkopolski informuje, że w […]

5 czerwca 2019

Szkolenie w zakresie zmian w awansie zawodowym dla ekspertów w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych

Organizator: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu Adresat: Eksperci komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych województwa wielkopolskiego Treści: Zmiany w prawie oświatowym dotyczące awansu zawodowego Zadania eksperta w komisji egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej Organizacja pracy komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych Liczba godzin: 5 Autor programu: Ewa Superczyńska, Stefania Misiarek Dane kontaktowe: Teresa Radomska, e-mail: teresa.radomska@odnpoznan.pl,  tel.: 618584731, tel. kom.: 508 […]

30 maja 2019

Konkurs na stanowiska nauczycieli w Szkołach Europejskich w Brukseli i Luksemburgu – MEN

Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs na następujące stanowiska nauczycieli w Szkołach Europejskich w Brukseli (Bruksela I) i Luksemburgu (Luksemburg I): stanowisko nauczyciela wspomagającego w szkole podstawowej w Szkole Europejskiej Bruksela I (1 etat), stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w szkole podstawowej w Szkole Europejskiej Bruksela I (1 etat), stanowisko nauczyciela fizyki i matematyki w szkole średniej […]