5 sierpnia 2022

Aktualizacja informacji o wolnych miejscach w liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia – rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Państwo Dyrektorzy publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia województwa wielkopolskiego Wielkopolski Kurator Oświaty przypomina, iż zgodnie z ogłoszonymi terminami postępowania rekrutacyjnego, od 2 sierpnia 2022 r. dyrektor szkoły ponadpodstawowej ma obowiązek poinformować kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. Dane należy przekazać online za pomocą Platformy Rekrutacja (platformy, za pomocą której przekazywano […]

2 sierpnia 2022

Wolne miejsca w liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia – rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo Rodzice kandydatów do szkół ponadpodstawowych Kandydaci do szkół ponadpodstawowych Informuję o opublikowaniu na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu informacji o wolnych miejscach w publicznych liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia województwa wielkopolskiego, do których prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2022/2023. Zestawienie informacji dotyczących wolnych miejsc zostało opracowane na podstawie […]

10 sierpnia 2022

Odbiór decyzji Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego – postępowania kwalifikacyjne w Kaliszu

Uprzejmie informujemy, że  od 11 sierpnia 2022 roku można odbierać Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Powyższy Akt może odebrać Wnioskodawca lub osoba upoważniona przez niego pisemnie w siedzibie Delegatury w Kaliszu, ul. Kolegialna 4, w pokoju nr 252 w godzinach od 8.30 do 14.00. Jednocześnie przypominamy, że zaświadczenie wydane przez komisję kwalifikacyjną nie poświadcza uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela […]

8 sierpnia 2022

Międzynarodowe szkolenie dla nauczycieli szkół wiejskich na temat składania wniosku o dofinansowanie projektu współpracy międzynarodowej w programie Erasmus+

Szanowni Państwo, W dniach 5 – 9 października 2022 Narodowa Agencja programu Erasmus+ organizuje szkolenie międzynarodowe dla nauczycieli szkół wiejskich przygotowujące do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu współpracy międzynarodowej w programie Erasmus+. Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo jak przygotować projekt do programu Erasmus+ oraz będą mogli znaleźć partnerów z innych krajów europejskich do realizacji wspólnego […]

8 sierpnia 2022

Odbiór decyzji Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego – postępowania kwalifikacyjne w Koninie

Uprzejmie informujemy, że od dnia 11 sierpnia 2022 r. można odbierać Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego w Delegaturze w Koninie Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Powyższy Akt może odebrać Wnioskodawca lub osoba upoważniona przez niego pisemnie w siedzibie Delegatury w Koninie, ul. Spółdzielców 3, piętro III, w godzinach od 9.00 do 14.00. Jednocześnie informujemy, że zaświadczenie wydane przez komisję kwalifikacyjną nie poświadcza […]

8 sierpnia 2022

#FlashHistorii – zachęcamy do udziału w akcji Rady Dzieci i Młodzieży RP

Rada Dzieci i Młodzieży RP przy Ministrze Edukacji i Nauki zachęca do udziału w akcji Flash Historii. Celem inicjatywy jest kształtowanie postaw patriotycznych i kultywowanie pamięci o postaciach i miejscach ważnych dla naszej historii. Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 23 sierpnia. Zadanie konkursowe Zadaniem uczestnika akcji jest wykonanie pracy, która będzie stanowiła wartościowe źródło wiedzy […]

8 sierpnia 2022

Plan działań w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego na lata 2022-2025

Rada Ministrów przyjęła opracowany przez MEiN, we współpracy z innymi resortami, Plan działań w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego na lata 2022-2025. Celem działań ujętych w dokumencie jest przygotowanie pracowników na potrzeby nowoczesnej gospodarki. To kontynuacja reformy kształcenia zawodowego, która rozpoczęła się w 2019 r. Plan działań uwzględnia wyzwania stojące przed kształceniem zawodowym wynikające z […]

5 sierpnia 2022

Wdrażanie pierwszego etapu standaryzacji zatrudniania w przedszkolach i szkołach nauczycieli specjalistów – komunikat MEiN

Wdrażanie pierwszego etapu standaryzacji zatrudniania w przedszkolach i szkołach nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i pedagogów specjalnych rozpocznie się od 1 września 2022 r. Wprowadzają je przepisy ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Od dnia 1 września br. wprowadza się minimalną łączną liczbę nauczycieli […]

4 sierpnia 2022

Zasady przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do szkół ponadpodstawowych

Każdy uczeń do ukończenia 18. roku życia podlega obowiązkowi nauki. Oznacza to, że ma zapewnione miejsce w publicznej szkole ponadpodstawowej. Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2022/2023. Sieć szkół Rada każdego powiatu ustala sieć publicznych szkół ponadpodstawowych, aby umożliwić realizację obowiązku nauki. O typach i liczbie szkół ponadpodstawowych, liczbie oddziałów w tych […]

4 sierpnia 2022

Narodowy Dzień Sportu – 18 września 2022

Fundacja Zwalcz Nudę zaprasza na jubileuszową, 10. edycję Narodowego Dnia Sportu, która odbędzie się 18 września. Wydarzenie wspiera Ministerstwo Sportu i Turystyki. 3 mln ćwiczących osób, 5 000 wydarzeń i 100 sportowców – to podsumowanie dotychczasowych 9 edycji Narodowego Dnia Sportu, wielkiego święta, które co roku ogarnia całą Polskę. Szkoły, siłownie, orliki, związki sportowe i […]

4 sierpnia 2022

Wypełnij ankietę Rady Dzieci i Młodzieży na temat konkursów i olimpiad przedmiotowych

Rada Dzieci i Młodzieży RP zachęca do wypełnienia ankiety dotyczącej olimpiad i konkursów przedmiotowych. Badanie posłuży przygotowaniu raportu, który zostanie przekazany Ministrowi Edukacji i Nauki. Ankietę można wypełnić do 1 września br. Wypełnij ankietę już dziś! Bierzesz udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych? Twój głos jest ważny. Wypełnij ankietę przygotowaną przez Radę Dzieci i Młodzieży […]