25 lutego 2021

Program Dostępność Plus 2018-2025

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych aktywnie uczestniczy w realizacji rządowego Programu Dostępność Plus 2018-2025, mającego na celu zapewnienie osobom o szczególnych potrzebach swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym. W ramach projektu „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania” został opracowany pakiet materiałów edukacyjnych, służących przeprowadzeniu w szkołach podstawowych lekcji o tematyce związanej z funkcjonowaniem i rolą psów przewodników w życiu osób niewidomych. Pokazują uczniom, na czym polega rola takiego psa, jak należy zachowywać się w jego obecności, a także przekazują wiedzę o funkcjonowaniu osób niewidomych i słabowidzących. Pakiet materiałów zawiera:

  1. Przewodnik do prowadzenia zajęć w klasach 1-3 na temat: „Jaka jest rola psa przewodnika?”;
  2. Przewodnik do prowadzenia lekcji na godzinie wychowawczej w klasach 4-8 na temat: „Pies przewodnik wśród nas”.

Każdy pakiet obejmuje poradnik dla nauczyciela, scenariusze lekcji oraz materiały dla nauczyciela – karty pracy. Przygotowane materiały są zgodne z obowiązującą podstawą programową kształcenia ogólnego i przyczyniają się do realizacji programów wychowawczo-profilaktycznych w szkołach.

Przekazujemy link do filmu „Mój pies moje oczy” za realizację, którego odpowiedzialny był Polski Związek Niewidomych:  https://www.youtube.com/watch?v=5Sa2o_tSL0c.

Załączniki