marzec 2021

26 marca 2021

Informatory o egzaminie maturalnym w Formule 2023

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała na swojej stronie internetowej Informatory o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2022/2023. Materiały zawierają m.in.: opis wymagań sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, opis arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów, zasady oceniania rozwiązań zadań z komentarzami, przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami. Informatory stanowią jedyne wiarygodne źródło informacji o egzaminie maturalnym w Formule 2023 […]

19 marca 2021

Informacja dla dyrektorów szkół

Państwo Dyrektorzy poznańskich szkół i placówek Uprzejmie informuję, że w okresie ostatnich kilku miesięcy przedstawiciele różnych środowisk zwracają się do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z niepokojącymi informacjami i zapytaniami dotyczącymi przeprowadzania w szkole badań ankietowych, planowania i organizowania dla uczniów zajęć z zakresu wychowania i edukacji seksualnej, na które rodzice nie wyrazili zgody lub nie zostali […]

19 marca 2021

Spotkanie z nowo powołanymi doradcami metodycznymi

Wielkopolski Kurator Oświaty podczas kameralnej uroczystości zorganizowanej 17 marca 2021 r. w Kuratorium Oświaty w Poznaniu, wręczył – wraz z panią Dorotą Kinal, dyrektorem Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – powierzenia nowym doradcom metodycznym. Nauczyciele doradcy w zakresie języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, kształcenia zawodowego skoncentrują swoje działania na rozwijaniu […]

19 marca 2021

Projekt „Szkoła odpowiedzialna cyfrowo”

Fundacja „Dbam o Mój z@sięg” w Gdańsku rozpoczęła ogólnopolski projekt edukacyjny „Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo”, którego celem jest łączenie szkół, dla których ważne jest zachowanie równowagi między światem cyfrowym i rzeczywistym oraz umożliwienie wymiany dobrych praktyk między szkołami, a także instytucjami. Udział w projekcie jest bezpłatny. Do projektu mogą zgłaszać się szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, z […]

15 marca 2021

Konferencja „Lepsza edukacja”

„Lepsza edukacja”, to jedno z ciekawszych wydarzeń edukacyjnych w Polsce, które odbywa się co roku we Wrześni. Edycja 2021 zorganizowana została online, a jej hasło przewodnie to „Dajmy uczniom i nauczycielom szansę na skuteczną współpracę!”. Doświadczenia ostatnich miesięcy pozwoliły praktycznie wykorzystać posiadaną przez nauczycieli wiedzę i dostępne technologie. Spotkanie było więc polem do dyskusji i […]

15 marca 2021

„Klikam z głową” – jak przeciwdziałać zagrożeniom z internetu

Poradnik dla rodziców i nauczycieli przygotowany przez Urząd Komunikacji Elektronicznej nie tylko opisuje zagrożenia czekające na użytkowników nowoczesnych technologii, ale również przedstawia sposoby reagowania na te zagrożenia. Materiały zawarte w publikacji są idealnym punktem wyjścia do rozmowy z dziećmi i młodzieżą oraz wypracowania tzw. dobrych praktyk. „Wszystkim zależy na tym, by świat wirtualny był miejscem […]

12 marca 2021

Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli w pandemii

Długotrwała pandemia wymusiła zmianę formy kształcenia dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych. Widoczne są tego negatywne skutki. Pogarszanie się kondycji psychicznej uczniów i przeciążenie nauczycieli prowadzeniem lekcji zdalnych. Uczniowie są zmęczeni, apatyczni, odizolowani od bezpośrednich kontaktów rówieśniczych. Skutkuje to trudnościami w nauce, a także wzrostem zachowań ryzykownych czy nadużywaniem korzystania z mediów elektronicznych. […]

11 marca 2021

Dzień Nowych Technologii w Edukacji 2021 – zapraszamy do udziału!

W poniedziałek, 22 marca 2021 roku już po raz trzeci odbędzie się Dzień Nowych Technologii w Edukacji. To inicjatywa Ministerstwa Edukacji i Nauki, której celem jest popularyzowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych w pracy z uczniami w szkole i poza nią. Zapraszamy do udziału szkoły i placówki oświatowe. Zachęcamy do zorganizowania Dnia Nowych Technologii w Edukacji w […]

5 marca 2021

Koncert „Młodzi Niezłomnym”

Wydarzenie Koncert „Młodzi Niezłomnym”zostało zorganizowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Polskim Radiem. Oprawę artystyczną widowiska zapewnił zespół SOUL Sanok. Koncert „Młodzi Niezłomnym” to jedna z form uczczenia Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” oraz oddania hołdu tym, którzy po II wojnie światowej przeciwstawili się narzuconej […]