15 marca 2021

Klikam z głową – jak przeciwdziałać zagrożeniom z internetu

Poradnik dla rodziców i nauczycieli przygotowany przez Urząd Komunikacji Elektronicznej nie tylko opisuje zagrożenia czekające na użytkowników nowoczesnych technologii, ale również przedstawia sposoby reagowania na te zagrożenia. Materiały zawarte w publikacji są idealnym punktem wyjścia do rozmowy z dziećmi i młodzieżą oraz wypracowania tzw. dobrych praktyk.

„Wszystkim zależy na tym, by świat wirtualny był miejscem bezpiecznym dla każdego użytkownika. Szczególnie rok 2020 udowodnił, jak ważna jest to przestrzeń, kiedy nie możemy w pełni funkcjonować w realnym świecie. Celem kampanii edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży, realizowanych od 4 lat, jest uczenie, uświadamianie i oswajanie z nowymi technologiami.

Poradnik „Klikam z głową”