marzec 19, 2021

19 marca 2021

Informacja dla dyrektorów szkół

Państwo Dyrektorzy poznańskich szkół i placówek Uprzejmie informuję, że w okresie ostatnich kilku miesięcy przedstawiciele różnych środowisk zwracają się do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z niepokojącymi informacjami i zapytaniami dotyczącymi przeprowadzania w szkole badań ankietowych, planowania i organizowania dla uczniów zajęć z zakresu wychowania i edukacji seksualnej, na które rodzice nie wyrazili zgody lub nie zostali […]

19 marca 2021

Spotkanie z nowo powołanymi doradcami metodycznymi

Wielkopolski Kurator Oświaty podczas kameralnej uroczystości zorganizowanej 17 marca 2021 r. w Kuratorium Oświaty w Poznaniu, wręczył – wraz z panią Dorotą Kinal, dyrektorem Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – powierzenia nowym doradcom metodycznym. Nauczyciele doradcy w zakresie języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, kształcenia zawodowego skoncentrują swoje działania na rozwijaniu […]

19 marca 2021

Projekt „Szkoła odpowiedzialna cyfrowo”

Fundacja „Dbam o Mój z@sięg” w Gdańsku rozpoczęła ogólnopolski projekt edukacyjny „Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo”, którego celem jest łączenie szkół, dla których ważne jest zachowanie równowagi między światem cyfrowym i rzeczywistym oraz umożliwienie wymiany dobrych praktyk między szkołami, a także instytucjami. Udział w projekcie jest bezpłatny. Do projektu mogą zgłaszać się szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, z […]