Luty 10, 2021

10 lutego 2021

Badanie PIRLS

Szanowni Państwo, Dyrektorzy wielkopolskich szkół podstawowych Instytut Badań Edukacyjnych przystąpił do realizacji badania PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study). Jest to międzynarodowe badanie postępów biegłości w czytaniu prowadzone co 5 lat i obejmujące uczniów klasy czwartej szkoły podstawowej. Badanie główne realizowane będzie w okresie 19 kwietnia – 30 maja 2021 r., wśród 150 wylosowanych […]

10 lutego 2021

Informacja dla osób, które są uczestnikami kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub są zainteresowane podjęciem kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (kkz)

Centralna Komisja Egzaminacyjna zamieściła istotne informacje dotyczące kwalifikacyjnych kursów zawodowych. CKE oraz okręgowe komisje egzaminacyjne otrzymują zgłoszenia na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz egzamin zawodowy od osób zapisanych na płatne kursy/szkolenia, których ukończenie nie uprawnia do złożenia deklaracji od osób kończących kwalifikacyjne kursy zawodowe. Szczegółowe informacje