23 kwietnia 2018

Seminarium „Wyzwania dla edukacji ponadpodstawowej” dla organów prowadzących szkoły ponadpodstawowe od 2019 r.

Wielkopolski Kurator Oświaty, pani Elżbieta Leszczyńska, zaprosiła przedstawicieli organów prowadzących szkoły ponadpodstawowe od 2019 r. na seminarium edukacyjne  pt. „Wyzwania dla edukacji ponadpodstawowej”.

Spotkanie odbyło się 17 kwietnia 2018 r. w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym PAN, przy ul. Jana Pawła II 10 w Poznaniu. Podczas seminarium zaprezentowano zagadnienia dotyczące reformy w zakresie szkolnictwa ponadpodstawowego i doradztwa zawodowego.

Szczegółowo omówiono intencje ustawodawcy w zakresie współdziałania organów nadzoru pedagogicznego z organami prowadzącymi oraz zagadnienia związane z oceną pracy dyrektora, wyborem dyrektora, zdrowiem psychicznym młodzieży, pracą z uczniem zdolnym, organizację rekrutacji na rok. szkolny 2019/2020.

Szczególną uwagę zwrócono na potrzebę efektywnego współdziałania  w obszarze kształcenia zawodowego i innowacyjne wykorzystanie nowych technologii w edukacji. Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, pani Bożena Mayer – Gawron przedstawiła system doradztwa zawodowego  w szkołach ponadpodstawowych, sposoby współdziałania ze szkołami podstawowymi w zakresie doradztwa zawodowego, podstawowe formy doradztwa,  zadania doradców zawodowych, rolę koordynatorów doradztwa zawodowego w powiatach oraz korzyści z realizacji zadań doradczych dla szkół i jednostek samorządu terytorialnego.

Załączniki

Wyzwania dla edukacji ponadpodstawowej - ORE
Data: 2018-04-23, rozmiar: 7 MB