22 marca 2017

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – wyniki

Szanowni Państwo Wojewoda Wielkopolski ogłasza, którym organom prowadzącym i szkołom zostanie udzielone  w roku 2017, wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Program dotyczy wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz bibliotek pedagogicznych w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. […]

22 marca 2017

Konferencja Szkoły w chmurze – cyberbezpieczeństwo – 28 marzec 2017 Gniezno

Serdecznie zapraszamy dyrektorów i nauczycieli na ogólnopolską konferencję „Szkoły w chmurze – cyberbezpieczeństwo”. Konferencja odbędzie się pod patronatem Wielkopolskiego Kuratora oświaty oraz Microsoft  28 marca br. w Szkole Podstawowej nr 12 w Gnieźnie. Więcej informacji na stronie internetowej.

20 marca 2017

Festiwal Filmowy – Niepokorni Niezłomni Wyklęci – 26-27 marzec 2017

VIII Festiwal Filmowy NNW – Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci to największy festiwal poświęcony polskiej historii najnowszej i Żołnierzom Wyklętym. Odbywa się w Poznaniu w dniach 26-27 marca 2017 r., Kino Rialto, ul. Dąbrowskiego 38. Wstęp bezpłatny. „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci 1939-1989″ czyli ci, których chciano wymazać z polskiej historii. Skrytobójczo mordowani, prześladowani, niszczeni. Jak mato o nich […]

17 marca 2017

Stypendia i zasiłki szkolne za okres styczeń-czerwiec 2017

Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie województwa wielkopolskiego uprzejmie informujemy, iż Minister Edukacji Narodowej dokonał naliczenia i podziału środków pochodzących z rezerwy celowej poz. 26 – Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym […]

16 marca 2017

Obowiązek lustracji – osoby zgłaszające swoje kandydatury na stanowiska dyrektorów szkół

Podstawa prawna: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów Obowiązkiem lustracyjnym są objęci kandydaci na stanowisko: dyrektora szkoły publicznej, dyrektora placówki pod warunkiem, że w jej strukturze utworzona została szkoła […]

16 marca 2017

Wykaz organizatorów kursów na kierownika i na wychowawcę wypoczynku

Podstawa prawna: art. 92q ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) oraz § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. poz.452). prowadzenie kursów nie wymaga zgody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, jeśli organizatorami są: publiczne i niepubliczne […]

15 marca 2017

Jubileusz 35-lecia Przedszkola nr 163 w Poznaniu

Dnia 9 marca br. Wielkopolski Kurator Oświaty pani Elżbieta Leszczyńska uczestniczyła w obchodach Jubileuszu 35-lecia Przedszkola nr 163 „Baśniowy Zamek” w Poznaniu. Podczas uroczystości absolwenci przedszkola wykonali na pianinie kilku utworów muzyki poważnej. Był również występ obecnych przedszkolaków uczęszczających do „Baśniowego Zamku”. Dzieci ze wszystkich grup, ubrane w ludowe stroje, zaprezentowały tańce i piosenki ludowe […]

15 marca 2017

Inka oczami dzisiejszych uczniów

Dnia 1 marca br. w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych w  Konińskim Domu Kultury miało miejsce podsumowanie projektu Żołnierze  Wyklęci Cykl I: „Niepokorna,  niezłomna, wyklęta – Inka oczami dzisiejszych uczniów”. W konkursie udział wzięły 104 szkoły, przysyłając łącznie 345 prac. Nagrodą główną za zajęcie I miejsca w poszczególnych kategoriach jest wyjazd do Pałacu Prezydenckiego i […]

15 marca 2017

Zasady publikacji ofert pracy

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego województwa wielkopolskiego informujemy, że na naszej stronie internetowej została udostępniona baza ofert pracy dla nauczycieli. Przepis art. 224. ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017 Nr 60) zobowiązuje Państwa do informowania kuratora oświaty […]

14 marca 2017

Śremskie Forum Edukacyjne

Dnia 11 marca br. Wielkopolski Kurator Oświaty pani Elżbieta Leszczyńska wzięła udział w VII Śremskim Forum Edukacyjnym Granice, Normy i Wartości w Wychowaniu, które odbyło się w Katolickim Centrum Edukacji i Kultury w Śremie. W programie było wystąpienie ks. dr Adama Adamskiego, prof. Bogdana Chazana i prof. Jana Tadeusza Dudy. Podczas uroczystości wystąpili też uczniowie […]