29 marca 2021

Wyniki Konkursu „Święty Jan Paweł II – patronem, światłem, drogowskazem”

Szanowni Uczestnicy, Nauczyciele, Dyrektorzy i Opiekunowie Wojewódzki Konkurs „Święty Jan Paweł II – patronem, światłem, drogowskazem” dobiegł końca. W zmaganiach wzięły udział 32 szkoły z terenu województwa wielkopolskiego. Dziękujemy Wszystkim za zaangażowanie i wyskoki poziom przygotowanych prac konkursowych. Wszystkim uczestnikom – dzieciom z przedszkoli, uczniom szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, dziękujemy za udział w konkursie, a […]

29 marca 2021

Sejm Dzieci i Młodzieży

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie szkół i placówek województwa wielkopolskiego Wielkopolski Kurator Oświaty mając na uwadze zaangażowanie młodzieży w przygotowywanie projektów związanych z udziałem w sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży uprzejmie informuje, że rozpoczęły się przygotowania do tegorocznej edycji. Sesję tradycyjnie zorganizuje Kancelaria Sejmu we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz Instytutem Pamięci Narodowej. […]

26 marca 2021

Informatory o egzaminie maturalnym w Formule 2023

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała na swojej stronie internetowej Informatory o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2022/2023. Materiały zawierają m.in.: opis wymagań sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, opis arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów, zasady oceniania rozwiązań zadań z komentarzami, przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami. Informatory stanowią jedyne wiarygodne źródło informacji o egzaminie maturalnym w Formule 2023 […]

19 marca 2021

Ograniczenia w funkcjonowaniu Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Szanowni Państwo Na podstawie § 21 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 367) Kuratorium Oświaty w Poznaniu wprowadza ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu od dnia 19 marca 2021 r. do odwołania. W trosce o […]

15 marca 2021

VI Międzynarodowy Konkurs Historyczny „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”

Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego zaprasza do udziału w VI Międzynarodowym Konkursie Historycznym „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”. Konkurs odbywa się pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych oraz osadzonych w Aresztach Śledczych. Prace należy przesłać na adres: Szkoła […]

12 marca 2021

Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli w pandemii

Długotrwała pandemia wymusiła zmianę formy kształcenia dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych. Widoczne są tego negatywne skutki. Pogarszanie się kondycji psychicznej uczniów i przeciążenie nauczycieli prowadzeniem lekcji zdalnych. Uczniowie są zmęczeni, apatyczni, odizolowani od bezpośrednich kontaktów rówieśniczych. Skutkuje to trudnościami w nauce, a także wzrostem zachowań ryzykownych czy nadużywaniem korzystania z mediów elektronicznych. […]

11 marca 2021

Dzień Nowych Technologii w Edukacji 2021 – zapraszamy do udziału!

W poniedziałek, 22 marca 2021 roku już po raz trzeci odbędzie się Dzień Nowych Technologii w Edukacji. To inicjatywa Ministerstwa Edukacji i Nauki, której celem jest popularyzowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych w pracy z uczniami w szkole i poza nią. Zapraszamy do udziału szkoły i placówki oświatowe. Zachęcamy do zorganizowania Dnia Nowych Technologii w Edukacji w […]

6 marca 2021

Wyniki ostatniego, najwyższego stopnia Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych 2020/2021

Szanowni Uczestnicy, Nauczyciele, Dyrektorzy i Opiekunowie Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe sukcesywnie dobiegają już końca. W ciągu 5 dni roboczych od daty przeprowadzenia stopnia wojewódzkiego danego konkursu zgodnie z regulaminem na naszej stronie internetowej publikowane są osiągnięte przez uczestników wyniki. Wykaz laureatów i finalistów zostanie zamieszczony w terminie późniejszym najpierw na platformie konkursowej w zakładce „Ważne informacje”. […]

2 marca 2021

Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość

Ministerstwo Edukacji i Nauki zachęca nauczycieli do udziału w projekcie pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia nauczycieli prowadzących zdalną edukację w przedszkolach i szkołach przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek […]

1 marca 2021

Informacja o liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia – rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo Rodzice Absolwenci Informuję o opublikowaniu na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu bazy danych o publicznych liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia województwa wielkopolskiego, do których prowadzony będzie nabór na rok szkolny 2021/2022. Zestawienie informacji dotyczących ww. szkół zostało opracowane na podstawie danych przesłanych przez dyrektorów tych szkół. Informator rekrutacyjny   Wielkopolski […]