14 września 2020

Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce

Do Dyrektorów, Nauczycieli i Uczniów Szkół Wielkopolski Każdy człowiek posiada dwie ojczyzny. Jedna to kraj, w którym żyje – ojczyzna o zasięgu ponadlokalnym. Druga to miejsce, w którym się urodził, wychował, czyli „mała ojczyzna”. „Mała ojczyzna”- to okolice dzieciństwa i miejsce zakorzenienia, obszar gdzie człowiek się urodził, żyje i spędza część swojego życia. Jest częścią […]

10 września 2020

„Twoje dane – Twoja sprawa” – program edukacyjny Urzędu Ochrony Danych Osobowych dla szkół

Podniesienie kompetencji pedagogów i nauczycieli oraz edukowanie dzieci i młodzieży, jak mają chronić dane osobowe zarówno w realnym, jak i w cyfrowym świecie, to główne cele ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli” prowadzonego przez organ ds. ochrony danych osobowych. Jest on realizowany […]

10 września 2020

Nabór wniosków do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

Dnia 1 września 2020r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój rozpoczęła III nabór wniosków do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w tym m.in.: nauka języków obcych i rozwijanie umiejętności uczenia się. Projekt dedykowany jest uczniom szkół publicznych i niepublicznych działających w systemie oświaty zgodnie […]

6 września 2020

Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów – poradnik MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, innymi resortami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, przygotowało poradnik Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów. Materiał to kompendium wiedzy na temat rozpoznawania sytuacji zagrożeń i reagowania na nie. Poradnik jest przeznaczony dla dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów. Szczegółowe […]

4 września 2020

Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego – wspólny list szefów MEN, MI i GIS

Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury oraz Główny Inspektor Sanitarny skierowali 31 sierpnia br. list do dyrektorów, dotyczący bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. W liście podkreślili m.in., że zarówno uczniowie korzystający z komunikacji publicznej, jak i szkolnych autobusów są zobowiązani do zasłaniania nosa i ust. Załącznikiem do listu są wytyczne dotyczące bezpiecznego korzystania z […]

1 września 2020

Projekt edukacyjny Polonijna Szkoła Online – webinaria

Nauczyciele Polonijni, Polska Szkoła SEN wraz z Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów KLANZA zaprasza wszystkich nauczycieli polonijnych do uczestnictwa w wyjątkowym projekcie edukacyjnym „Polonijna Szkoła Online”, powstałym na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w oparciu o współpracę i opiekę merytoryczną ekspertów z trzech Uniwersytetów z Poznania i Krakowa oraz partnerów i konsultantów z krajów z całego świata. Projekt zakłada […]

31 sierpnia 2020

List Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół, Nauczyciele, Pracownicy szkół województwa wielkopolskiego, Drodzy Uczniowie Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021. Pragnę z tej okazji złożyć całej społeczności szkolnej serdeczne życzenia, przede wszystkim dużo zdrowia, optymizmu oraz  twórczej energii, zarówno w pracy pedagogicznej, jak aktywności uczniowskiej. Niech nowy rok szkolny przebiega spokojnie, bezpiecznie, niech przyniesie sukcesy naukowe i wychowawcze. Drodzy […]

31 sierpnia 2020

Poradnik dla nauczycieli – Nowe narkotyki

Szanowni Państwo, Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej przekazuje poradnik dla nauczycieli pt. Nowe narkotyki opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Poradnik zawiera praktyczne wskazówki do podejmowania skutecznych działań prewencyjnych w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego w szkołach, a także dla rodziców w profilaktyce domowej. Poradnik uzupełniony jest również o informacje na temat nowych narkotyków.