19 marca 2020

Pierwszy kanał edukacyjny Telewizji Polskiej online

Telewizja Polska we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego i Ministerstwem Edukacji Narodowej uruchomiła pierwszy kanał edukacyjny on-line. Nowe pasmo jest odpowiedzią na potrzeby uczniów i nauczycieli podczas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach. Już od dziś, 19 marca o godz. 9.00 na stronie vod.tvp.pl pojawią się pierwsze materiały. Zachęcamy do oglądania! Szczegółowe informacje znajdują się na […]

17 marca 2020

Przygotowanie do organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Dziś, 17 marca br. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski skierował do dyrektorów informację w sprawie przygotowania szkół oraz placówek systemu oświaty do organizacji zajęć edukacyjnych i zajęć prowadzonych w ramach form pozaszkolnych kształcenia ustawicznego z wykorzystaniem metod, a także technik kształcenia na odległość. W najbliższych dniach wejdzie w życie rozporządzenie, które ureguluje organizację kształcenia wykorzystującego […]

17 marca 2020

Sytuacja nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami przedszkoli, szkół i placówek w związku z zawieszeniem prowadzenia zajęć – informacja MEN

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca 2020 r. zawieszono prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w przedszkolach, szkołach i w większości placówek. Oznacza to, że w tym okresie w przedszkolu, szkole lub placówce nie są prowadzone zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, z wyjątkiem 12 i 13 marca 2020 r., kiedy prowadzono działalność […]

16 marca 2020

Lekcje z internetu – rusza serwis gov.pl/zdalnelekcje

Tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu, a także propozycje materiałów, na bazie których można zdalnie poprowadzić zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych – wszystko to można znaleźć na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje. Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Ministerstwem Cyfryzacji i NASK przygotowały propozycje dla nauczycieli i dyrektorów do zdalnej nauki z uczniami. Do dyspozycji […]

16 marca 2020

Ograniczenia w funkcjonowaniu Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Szanowni Państwo W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 Kuratorium Oświaty w Poznaniu informuje, że od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania nie przyjmuje klientów w siedzibie urzędu – ul. Kościuszki 93 i plac Wolności 18 w Poznaniu oraz w Delegaturach w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile. W zależności od sytuacji epidemiologicznej […]

16 marca 2020

Pasma edukacyjne TVP, TVP ABC i TVP Kultura – propozycje dla uczniów i nauczycieli

Od poniedziałku, 16 marca br. TVP, TVP ABC oraz TVP Kultura rozpoczynają emisję specjalnych pasm edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Oferta zawiera nie tylko filmy fabularne, dokumentalne, propozycje publicystyczne, ale również produkcje Teatru Telewizji, dostosowane do podstawy programowej. Zachęcamy do uwzględnienia materiałów prezentowanych na kanałach Telewizji Polskiej do zdalnej pracy z uczniami w czasie zawieszenia […]

13 marca 2020

Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych województwa wielkopolskiego. Aktualna sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju powoduje, że realizacja zadań edukacyjnych i opiekuńczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych naszego województwa ulega zmianie i wymaga zastosowania niestandardowych rozwiązań organizacyjnych i metodycznych, w tym wprowadzania działań profilaktycznych, których celem jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2. zwanego […]

13 marca 2020

Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach – rekomendacje dla nauczycieli i dyrektorów

Zintegrowana Platforma Edukacyjna epodreczniki.pl, podręcznik internetowy „Włącz Polskę”, portale edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej, Telewizji Polskiej, Polskiego Radia czy Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji to strony, które mogą być wykorzystywane do zdalnej pracy z uczniami w okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji, Zespołem GovTech Polska i instytucjami publicznymi przygotowało rekomendacje dotyczące […]

13 marca 2020

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej ws. pracowników młodocianych

Szanowni Państwo, w czwartek wieczorem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Minister Edukacji Narodowej we wspólnym komunikacie zalecają pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty. Szczegółowy komunikat znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.