28 stycznia 2017

Konferencja „Małe szkoły w systemie edukacji”

Dnia 27 stycznia br. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyła się konferencja dla jednostek samorządu terytorialnego „Małe szkoły w systemie edukacji”. Konferencję otworzyła Wicewojewoda Wielkopolski pani Marlena Maląg wprowadzając zebranych w założenia polityki oświatowej Państwa. Wielkopolski Kurator Oświaty pani Elżbieta Leszczyńska omówiła znaczenie i funkcjonowanie małych szkół w zreformowanym systemie edukacji.

W województwie wielkopolskim jest aż 27% szkół podstawowych i filialnych, które uczą do 70 uczniów. Blisko 12% to szkoły, do których chodzi najwyżej 40 uczniów. Zgodnie z założeniami reformy, subwencja oświatowa będzie naliczana w sposób korzystny i umożliwiający pracę małym szkołom. Ponadto zwróciła uwagę na liczne stereotypy dotyczące małych szkół, które nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistości. Poziom nauczania, wykształcenia i zaangażowania nauczycieli, czy koszty prowadzenia szkół mieszczą się w średniej, a oprócz tego szkoły te pełnią ważną rolę w miejscowościach, w których działają. Kurator podkreśliła, że pracownicy Kuratorium Oświaty w Poznaniu pozostają do dyspozycji samorządowców przygotowujących się do tworzenia projektów uchwał dotyczących sieci placówek oświatowych.

W trakcie konferencji wykłady wygłosili też: prof. Ryszard Pęczkowski – „Nauczanie i wychowanie w małych szkołach”, prof. Kinga Kuszak – „Środowiskowe funkcje małych szkół na terenach wiejskich” oraz prof. Stanisław Dylak – „Małe szkoły jako szansa edukacyjna dla uczniów”. Przedstawiono również założenia polityki oświatowej od 1 września 2017 roku, funkcjonowanie „małych szkół” w zreformowanym systemie edukacji, przykłady dobrych praktyk działalności edukacyjnej „małych szkół” publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz dostosowanie sieci szkół do zmiany struktury szkolnej.

Na zakończenie przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego zadawali pytania kuratorowi oświaty, wicekuratorom oraz wizytatorom należącym do Zespołu ds. wdrażania reformy oświaty. Podczas dyskusji mogli wyjaśnić wątpliwości, np. dotyczące tworzenia sieci szkół. Po spotkaniu odbyły się indywidualne konsultacje.

Konferencja „Małe szkoły w systemie edukacji” zorganizowana została przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu i przy współpracy z Wydziałem Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Przed spotkaniem z jednostkami samorządu terytorialnego Wielkopolski Kurator Oświaty pani Elżbieta Leszczyńska, Wicekurator Oświaty pan Krzysztof Błaszczyk oraz Wicekurator Oświaty pan Zbigniew Talaga wzięli udział w konferencji prasowej, podczas której omówili zagadnienia i odpowiadali na pytania dziennikarzy dotyczących spraw poruszanych podczas konferencji „Małe szkoły w systemie edukacji”.

Więcej informacji w mediach: PolskaTimes.pl, Głos Wielkopolski, Radio Merkury.