luty 2023

28 lutego 2023

Doradztwo zawodowe dla młodzieży

Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie Centra Edukacji i Pracy […]

27 lutego 2023

Cykl debat oksfordzkich na temat spraw ochrony środowiska i zmian klimatu

Dnia 22 lutego 2023 r. zakończył się cykl debat oksfordzkich poświęconych sprawom ochrony środowiska i zmian klimatu, organizowany przez Fundację Zakłady Kórnickie i Fundację Projekty Edukacyjne w ramach Programu Drzewo Franciszka. Przez ostatnich kilka miesięcy konkurowali ze sobą uczniowie z kilkunastu szkół z Wielkopolski – debatując o problemach środowiskowych i klimatycznych z różnych punktów widzenia, […]

27 lutego 2023

Spotkanie z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego

W dniu 15 lutego 2023 r. odbyło się spotkanie Wojewody Wielkopolskiego i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z przedstawicielami organów prowadzących szkoły ponadpodstawowe w województwie wielkopolskim. Tematem spotkania było omówienie najważniejszych wyzwań w szkolnictwie ponadpodstawowym w roku szkolnym 2023/24. Pan Robert Gaweł Wielkopolski Kurator Oświaty podjął temat przygotowań organów prowadzących w zakresie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, przygotowania […]

22 lutego 2023

Konferencja „Lepsza edukacja. Nowe technologie w nauczaniu”

Trzystu nauczycieli z całej Polski rozmawiało przez dwa dni we Wrześni o szkolnictwie na technologicznym rozdrożu. W Szkole Podstawowej nr 6 odbyła się konferencja pt. „Lepsza edukacja. Nowe technologie w nauczaniu”. Oczywiście wszyscy zgadzają się, że od technologii ucieczki ani odwrotu już nie ma, dlatego potrzebne są takie spotkania. W trakcie panelu rozpoczynającego kurator Robert […]

13 lutego 2023

„Atomy wiedzy” – I edycja nowego programu Ministra Edukacji i Nauki

Rozwijanie wiedzy oraz kompetencji polskich nauczycieli, które później zostaną wykorzystane w procesie dydaktycznym – to najważniejsze cele nowego programu Ministra Edukacji i Nauki „Atomy wiedzy”. Szczegóły przedsięwzięcia przedstawiła podczas konferencji prasowej Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki do spraw Transformacji Cyfrowej Justyna Orłowska. Program to kolejny krok w unowocześnianiu polskiej szkoły. Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki […]

10 lutego 2023

Akty prawne – SIO

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej (Dz. U. 2022, poz. 2597) Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych […]

10 lutego 2023

Forum „Organizacja Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka”

Dnia 1 lutego 2023 r. odbyło się forum „Organizacja Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka – działania projakościowe”, zorganizowane przez Wydział Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z praktycznymi rozwiązaniami w zakresie planowania, realizacji, efektywnego współdziałania z rodziną dziecka z niepełnosprawnością, oceny skuteczności pomocy oraz obejrzeć specjalistyczny sprzęt, środki dydaktyczne i pomieszczenia do […]

10 lutego 2023

Stypendia za wybitne osiągnięcia edukacyjne

Dnia 7 lutego 2023 r. W Ministerstwie Edukacji i Nauki w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom ministra właściwego ds. oświaty i wychowania za szczególne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2021/2022. Stypendium może być przyznane uczniowi szkoły publicznej i niepublicznej dla młodzieży, publicznej i niepublicznej branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej, uzyskującemu wybitne […]

10 lutego 2023

Laureaci Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”

Dnia 3 lutego 2023 r. w Centrum Prasowym Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników oraz wręczenia nagród i dyplomów laureatom Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”. W trakcie uroczystości Wicekurator Oświaty, Zbigniew Talaga, odczytał zaproszonym gościom oraz laureatom turnieju list Ministra Edukacji i Nauki.

10 lutego 2023

Zmiany w podstawie programowej – rozporządzenia podpisane

Minister Edukacji i Nauki podpisał trzy projekty rozporządzeń dotyczące m.in. zmian w zakresie podstawy programowej przedmiotu technika, określenia podstawy programowej dla przedmiotu język łaciński oraz uzupełnienia podstawy programowej języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum o gry o walorach edukacyjnych. Zmiany dotyczą także zastąpienia podstaw przedsiębiorczości przedmiotem biznes i zarządzanie. Dnia 6 lutego br. Minister […]

3 lutego 2023

Nowe zawody w szkolnictwie branżowym

Administrator produkcji filmowej i telewizyjnej, technik animacji filmowej, technik aranżacji wnętrz, operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami, pracownik pomocniczy w gospodarce odpadami, technik gospodarki odpadami, operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego, technik przemysłu drzewnego, animator rynku książki to nowe zawody wprowadzone do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w tej […]