kwiecień 2023

27 kwietnia 2023

Wzór zgłoszenia zmian w zatwierdzonym wypoczynku

Kuratorium Oświaty w Poznaniu udostępnia wzór zgłoszenia zmian w zatwierdzonym wypoczynku. Przypominamy, iż organizator wypoczynku zawiadamia niezwłocznie o zmianach okoliczności objętych zgłoszeniem wypoczynku kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku, a w przypadku organizatora wypoczynku posiadającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kuratora oświaty właściwego ze względu […]

26 kwietnia 2023

Zgłoszenie wypoczynku dzieci i młodzieży

Wszystkie sprawy dotyczące zgłoszenia wypoczynku dzieci i młodzieży należy kierować do właściwej, ze względu na siedzibę/adres organizatora wypoczynku, Delegatury lub Wydziału do Spraw Nauczycieli i Sieci Szkół Kuratorium Oświaty w Poznaniu, zgodnie z poniższym podziałem terytorialnym.   Delegatura/ Wydział Obszar działania Dane kontaktowe   Kalisz jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, m. Kalisz ul. Kolegialna […]

25 kwietnia 2023

Chat GPT

Sztuczna inteligencja niewątpliwie zmieni sposób, w jaki żyjemy i pracujemy, dlatego tak ważne jest rozumienie, jakie szanse i zagrożenia się z nią wiążą. Obecnie coraz większą popularnością cieszy się Chat GPT, z którego korzystają także uczniowie. Chat GPT to narzędzie wykorzystujące sztuczną inteligencję, które w formule przypominającej dialog pozwala otrzymywać odpowiedzi na pytania zadawane w […]

24 kwietnia 2023

Projekt rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków skierowany do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych

dnia 20 kwietnia Ministerstwo Edukacji i Nauki skierowało do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie świadectw, dyplomów i innych druków. Konsultacje potrwają do 11 maja. Projektowane zmiany W zakresie merytorycznym projektowane rozporządzenie co do zasady powiela rozwiązania przyjęte w obecnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 […]

19 kwietnia 2023

Programy Ministra Edukacji i Nauki – efekty realizacji

Ministerstwo Edukacji i Nauki zachęca do odwiedzenia strony programy.edukacja.gov.pl i programy.nauka.gov.pl. Na stronach sąprezentowane przykłady przedsięwzięć, inicjatyw i projektów, które udało się zrealizować dzięki środkom z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Edukacja.gov.pl Na stronie programy.edukacja.gov.pl są prezentowane efekty i praktyczne przykłady realizacji programów i przedsięwzięć Ministra Edukacji i Nauki kierowanych do uczniów i nauczycieli oraz ciekawostki […]

18 kwietnia 2023

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

Ministerstwo Edukacji i Nauki skierowało do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1646 oraz z 2019 r. poz. 1664). Konieczność nowelizacji rozporządzenia wynika z […]

13 kwietnia 2023

Propozycje zmian w czasie pracy nauczycieli oraz lokalizacji miejsc nauczania

W związku ze zwiększonymi potrzebami kadrowymi i lokalowymi, które są związane z kumulacją roczników uczniów w roku szkolnym 2023/2024 w szkołach ponadpodstawowych, trwają przygotowania do zmian w Karcie Nauczyciela oraz Prawie oświatowym. W ustawie – Karta Nauczyciela planuje się dodanie czasowo obowiązującego przepisu, przewidującego możliwość przydzielenia w roku szkolnym 2023/2024 nauczycielowi zatrudnionemu w liceum ogólnokształcącym, […]