kwiecień 2023

27 kwietnia 2023

Wzór zgłoszenia zmian w zatwierdzonym wypoczynku

Kuratorium Oświaty w Poznaniu udostępnia wzór zgłoszenia zmian w zatwierdzonym wypoczynku. Przypominamy, iż organizator wypoczynku zawiadamia niezwłocznie o zmianach okoliczności objętych zgłoszeniem wypoczynku kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku, a w przypadku organizatora wypoczynku posiadającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kuratora oświaty właściwego ze względu […]

26 kwietnia 2023

Zgłoszenie wypoczynku dzieci i młodzieży

Wszystkie sprawy dotyczące zgłoszenia wypoczynku dzieci i młodzieży należy kierować do właściwej, ze względu na siedzibę/adres organizatora wypoczynku, Delegatury lub Wydziału do Spraw Nauczycieli i Sieci Szkół Kuratorium Oświaty w Poznaniu, zgodnie z poniższym podziałem terytorialnym.   Delegatura/ Wydział Obszar działania Dane kontaktowe   Kalisz jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, m. Kalisz ul. Kolegialna […]

26 kwietnia 2023

Pozytywna szkoła – realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych, interwencyjnych oraz profilaktycznych

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek województwa wielkopolskiego Minister Edukacji i Nauki, w ramach otwartego konkursu ofert, przyznał dotację Fundacji Pozytywnej Profilaktyki na realizację w latach 2022–2024 zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. Pozytywna szkoła – realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych, interwencyjnych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej […]

25 kwietnia 2023

Chat GPT – materiał dla nauczycieli

Sztuczna inteligencja niewątpliwie zmieni sposób, w jaki żyjemy i pracujemy, dlatego tak ważne jest rozumienie, jakie szanse i zagrożenia się z nią wiążą. Obecnie coraz większą popularnością cieszy się Chat GPT, z którego korzystają także uczniowie. Chat GPT to narzędzie wykorzystujące sztuczną inteligencję, które w formule przypominającej dialog pozwala otrzymywać odpowiedzi na pytania zadawane w […]

24 kwietnia 2023

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży – 2023

Wojewoda Wielkopolski ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej, z województwa wielkopolskiego w 2023 roku. Wniosek Załączniki Ogłoszenie konkursu_dofinansowanie 2023 Data: 2023-04-24, rozmiar: 582 KB oferta_konkursowa_wypoczynek Data: 2023-04-24, rozmiar: 47 KB Pobierz wszystkie pliki

24 kwietnia 2023

Projekt rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków skierowany do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych

dnia 20 kwietnia Ministerstwo Edukacji i Nauki skierowało do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie świadectw, dyplomów i innych druków. Konsultacje potrwają do 11 maja. Projektowane zmiany W zakresie merytorycznym projektowane rozporządzenie co do zasady powiela rozwiązania przyjęte w obecnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 […]

21 kwietnia 2023

II edycja IT Fitness Test – sprawdzian umiejętności cyfrowych uczniów oraz nauczycieli

Związek Cyfrowa Polska realizuje drugą edycję IT Fitness Test 2023, sprawdzianu umiejętności cyfrowych uczniów oraz nauczycieli. To projekt branży cyfrowej, który jednocześnie prowadzony jest w czterech krajach Grupy Wyszehradzkiej: w Polsce, Czechach, na Słowacji oraz Węgrzech. W tym roku organizatorzy przygotowali także ukraińską wersję sprawdzianu. Cyfrowy sprawdzian pozwala sprawdzić poziom kompetencji w obszarach takich jak: […]

20 kwietnia 2023

Konferencja „Integralność działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa uczniów”

Dnia 19 kwietnia 2023 r. odbyła się, zorganizowana przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, konferencja dla wizytatorów oraz dyrektorów szkół na temat integralności działań instytucji na rzecz poprawy bezpieczeństwa uczniów. Ideą spotkania było przybliżenie problematyki prawnej związanej z działaniami sądu, kuratorskiej służby sądowej oraz policji, podejmowanymi dla bezpieczeństwa uczniów, wskazanie środków, którymi dysponuje sąd, jak również przedstawienie […]

20 kwietnia 2023

Wyniki raportu Rady Dzieci i Młodzieży RP „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży”

W Ministerstwie Edukacji i Nauki odbyło się spotkanie, podczas którego zaprezentowano raport z ogólnopolskich konsultacji o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży. Dokument został przygotowany przez Radę Dzieci i Młodzieży RP. To początek ogólnopolskiej kampanii społecznej na temat zdrowia psychicznego i pierwsze z cyklu spotkań w formule okrągłego stołu. Porozmawiajmy o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży […]

19 kwietnia 2023

Pytania i odpowiedzi

W jakich terminach zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2023/2024? Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego dla województwa wielkopolskiego: do klas I publicznych liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia i klas wstępnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych oraz publicznych szkół dla dorosłych określił Wielkopolski Kurator Oświaty. Dlaczego rekrutacja wydłuża się […]