maj 2023

26 maja 2023

Podcasty IPN dla nauczycieli „Najnowsza historia, najnowsze technologie”

Szanowni Państwo, Biuro Nowych Technologii Instytutu Pamięci Narodowej rozpoczęło publikację podcastów dla nauczycieli. Na platformie Spotify dostępne są 4 z 6 odcinków z cyklu „Najnowsza historia, najnowsze technologie”, który powstał przede wszystkim jako wsparcie dla edukatorów chcących rozpocząć lub kontynuować wprowadzanie metod nauczania i projektów opartych na nowych technologiach do swoich zajęć lekcyjnych. Prowadzący każdy […]

26 maja 2023

Junior-Edu-Żywienie – podsumowanie I etapu programu

Zakończyły się szkolenia on-line dla nauczycieli ze szkół, które zgłosiły się do programu „Junior-Edu-Żywienie” i brały udział w części badawczej projektu. Eksperci przygotowali również publikację „Moc edukacji żywieniowej w szkole”, która zawiera m.in. scenariusze zajęć lekcyjnych dla klas I-III szkoły podstawowej z kartami do ćwiczeń oraz informacje dla rodziców. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem. […]

25 maja 2023

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne – przyczyny problemów

Zachęcamy do obejrzenia drugiego filmu dotyczącego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w polskich szkołach. To kontynuacja podjętej już tematyki związanej z przyczynami problemów i trudności, jakie przeżywają młodzi ludzie. Filmy powstały we współpracy Ministerstwa Edukacji i Nauki ze specjalistami, którzy na co dzień pomagają uczniom w przezwyciężaniu kryzysów. Gdzie leżą źródła problemów? Wśród wielu przyczyn, które w dalszej […]

22 maja 2023

Egzamin ósmoklasisty w 2023

We wtorek, 23 maja ponad 500 tys. uczniów z ponad 12 600 szkół przystąpi do egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie będą rozwiązywać zadania kolejno z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Do egzaminu ósmoklasisty przystąpi także blisko 14,5 tys. uczniów z Ukrainy. W 2023 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany od 23 do 25 maja (wtorek – czwartek), […]

16 maja 2023

PIRLS 2021 – wyniki Międzynarodowego Badania Postępów Biegłości w Czytaniu

Polscy czwartoklasiści pozostają w światowej czołówce pod względem osiągnięć w czytaniu. Średni wynik naszych uczniów wyniósł 549 punktów. Jest to jeden z najwyższych wyników wśród 57 krajów i 8 dodatkowych regionów biorących udział w badaniu PIRLS 2021. PIRLS 2021 – najważniejsze informacje Polscy uczniowie IV klasy szkoły podstawowej zajęli wraz z uczniami z Finlandii 5. […]

16 maja 2023

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne – materiały informacyjne MEiN

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało cykl materiałów filmowych dotyczących wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w szkołach. Są to rozmowy ze specjalistami, którzy na co dzień pracują z uczniami doświadczającymi różnych trudności. Co sprawia, że młody człowiek przeżywa kryzys psychiczny? Jakie są źródła problemów i jaką rolę odgrywają w nich rodzina i szkoła? Czy środowisko szkolne jest miejscem, gdzie […]

11 maja 2023

Ogłoszenie o wszczęciu procedury wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych

Wielkopolski Kurator Oświaty ogłasza wszczęcie procedury wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych następujących przedmiotów: język polski jako obcy, język polski,  język angielski, język niemiecki, matematyka, informatyka, chemia, fizyka, biologia, przyroda, geografia, historia i wos, wychowanie fizyczne, plastyka, muzyka, technika, wychowanie do życia w rodzinie, nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel pedagog, nauczyciel psycholog, kształcenie specjalne, kształcenie zawodowe, pedagogika specjalna, […]

10 maja 2023

Wręczenie zaświadczeń laureatom Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

W dniu 26 kwietnia 2023 roku w sali sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia zaświadczeń laureatom 10 Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych z następujących przedmiotów: biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, języka angielskiego, języka hiszpańskiego, języka niemieckiego, języka polskiego oraz matematyki zorganizowanych w roku szkolnym 2022/2023 przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla uczniów klas IV – VIII […]

8 maja 2023

„WF z AWF: Aktywny dzisiaj dla zdrowia w przyszłości” – nowa odsłona projektu

30 tys. przeszkolonych nauczycieli, 31 tys. Sport-Klubów, 780 tys. godzin dodatkowych zajęć ruchowych, 325 tys. uczestniczących uczniów – to najważniejsze dane opisujące dwie edycje projektu „WF z AWF”. Wkrótce startuje kolejna odsłona przedsięwzięcia „WF z AWF: Aktywny dzisiaj dla zdrowia w przyszłości”. Jej celem będzie m.in. kształtowanie fundamentalnych umiejętności ruchowych wśród uczniów. Na trzy edycje […]