21 maja 2024

Wielkopolski Kurator Oświaty powołał Zespół ds. Przyjaznej Edukacji

Wielkopolski Kurator Oświaty dr Igor Bykowski 20 maja 2024 r. powołał „Zespół ds. Przyjaznej Edukacji przy Wielkopolskim Kuratorze Oświaty”.

Celem zespołu jest podjęcie działań inspirujących i wspierających poprawę przestrzegania przepisów prawa w szkołach, przedszkolach, placówkach na terenie województwa wielkopolskiego.

Wdrażanie i respektowanie przepisów prawa powinno być oparte na empatii, zrozumieniu i poszanowaniu wszystkich uczestników procesu edukacyjnego. Zadaniem zespołu jest więc wsparcie dyrektorów na terenie województwa poprzez zwiększenie wiedzy o prawie i zastosowanie jej w wymiarze praktycznym oraz wypracowanie optymalnych rozwiązań dotyczących poprawy jakości edukacji np.: kwestii zawartości statutów szkolnych. Powyższe zadania zespół realizuje poprzez współpracę z ekspertami pochodzącymi z różnych środowisk edukacyjnych.

W skład zespołu zostali powołani wybitni specjaliści z zakresu edukacji i wychowania z terenu województwa wielkopolskiego:

dr Marek Przybylski – przewodniczący, Kuratorium Oświaty w Poznaniu
dr Jakub Sypniewski – wiceprzewodniczący, Łejery Szkoła i Teatr

Członkowie:

 1. Jakub Tylman – laureat nagrody im. Sendlerowej, Nagroda im. Janusza Korczaka, wyróżnienie w kategorii „Lokalni liderzy edukacji”;
 2. dr Agnieszka Jankowiak-Maik – Laureatka XIV edycji Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”; Szkoła Podstawowa COGITO;
 3. Katarzyna Włodkowska – członkini grupy Superbelfrzy RP, doradczyni metodyczna, certyfikowana trenerka oświaty;
 4. Anita Plumińska-Mieloch – honorowy profesor oświaty, autorka podręczników do historii, dyrektor Zespołu Szkół w Luboniu;
 5. Justyna Kasprzak-Rzeźniczak – Kuratorium Oświaty w Poznaniu
 6. Sława Mrożek – Kuratorium Oświaty w Poznaniu
 7. Ewelina Majchrzak – Kuratorium Oświaty w Poznaniu
 8. Lidia Popielarz-Kozłowska – Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Delegatura Piła
 9. Wioleta Jastrząbek – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Śremskiego
 10. Alina Siudzińska – dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu
 11. Aneta Strużyńska – dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Koninie
 12. Anna Wojcieszak – dyrektor Przedszkola w Glinnie
 13. Katarzyna Kulczyńska-Śróda – wicedyrektor Zespołu Szkół w Chodzieży
 14. Szymon Pepłoński – przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta Poznania
 15. Aleksander Kowalczyk – przedstawiciel Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
 16. Paweł Biedny – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
 17. prof. Sylwia Jaskulska – Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 18. Jan Pieniążek – członek zarządu fundacji Varia Posnania