maj 28, 2024

28 maja 2024

Jak uzyskać opinię potrzebną do założenia niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego, centrum kształcenia zawodowego lub branżowego centrum umiejętności?

Załączniki Informacja dotycząca wydawania opinii przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 168 ust. 4 pkt 3 lit. a, b i ca ustawy – Prawo oświatowe oraz zgodności projektu statutu z przepisami art. 172 ust. 2 ww. ustawy Data: 2024-05-28, rozmiar: 117 KB Wniosek Data: 2024-05-28, rozmiar: 26 KB Pobierz […]

28 maja 2024

Jak uzyskać opinię potrzebną do założenia niepublicznego ośrodka?

Załączniki Informacja dotycząca wydawania przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty opinii o spełnieniu wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie niektórych publicznych placówek systemu oświaty Data: 2024-05-28, rozmiar: 166 KB Wniosek Data: 2024-05-28, rozmiar: 25 KB Wykaz pracowników pedagogicznych Data: 2024-05-28, rozmiar: 25 KB Pobierz wszystkie pliki

28 maja 2024

Jak uzyskać opinię potrzebną do założenia niepublicznej szkoły?

Załączniki Informacja dotycząca wydawania przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty opinii o spełnieniu wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe Data: 2024-05-28, rozmiar: 136 KB Wniosek Data: 2024-05-28, rozmiar: 27 KB Zobowiązanie Data: 2024-05-28, rozmiar: 20 KB Wykaz pracowników pedagogicznych Data: 2024-05-28, rozmiar: 25 KB Pobierz wszystkie pliki

28 maja 2024

Procedura stosowana w postępowaniu kwalifikacyjnym o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Uprzejmie informujemy, że wniosek o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego można wygenerować z formularza internetowego dostępnego pod poniższym adresem: Formularz karty informacyjnej i wniosku o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego Szczegółowe informacje w sprawie procedury stosowanej w postępowaniu kwalifikacyjnym o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, a także wzory zaświadczeń dyrektora szkoły dla nauczycieli […]

28 maja 2024

Terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2024/2025

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania – po zasięgnięciu opinii wojewodów i kuratorów oświaty – ogłasza terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach na obszarze poszczególnych województw. 20 stycznia – […]