28 maja 2024

Terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2024/2025

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania – po zasięgnięciu opinii wojewodów i kuratorów oświaty – ogłasza terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach na obszarze poszczególnych województw.

 • 20 stycznia – 2 lutego 2025:
  kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie
 • 27 stycznia – 9 lutego 2025:
  podlaskie, warmińsko-mazurskie
 • 3 lutego – 16 lutego 2025:
  dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie
 • 17 lutego – 2 marca 2025:
  lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

Źródło: MEN