maj 21, 2024

21 maja 2024

Poczet kuratorów oświaty

Kuratorzy Oświaty od 1922 roku Kuratorzy Okręgu Szkolnego Poznańskiego: Lp. Imię i nazwisko Okres pełnienia funkcji 1. mgr Bernard Chrzanowski od 24 stycznia 1922 r. do 30 czerwca 1928 r. 2. dr Joachim Namysł od 1 lipca 1928 r. do 31 lipca 1932 r. 3. dr Michał Pollak od 1 sierpnia 1932 r. do 30 […]

21 maja 2024

Wielkopolski Kurator Oświaty powołał Zespół ds. Przyjaznej Edukacji

Wielkopolski Kurator Oświaty dr Igor Bykowski 20 maja 2024 r. powołał „Zespół ds. Przyjaznej Edukacji przy Wielkopolskim Kuratorze Oświaty”. Celem zespołu jest podjęcie działań inspirujących i wspierających poprawę przestrzegania przepisów prawa w szkołach, przedszkolach, placówkach na terenie województwa wielkopolskiego. Wdrażanie i respektowanie przepisów prawa powinno być oparte na empatii, zrozumieniu i poszanowaniu wszystkich uczestników procesu […]