maj 2024

31 maja 2024

Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” moduł 3 – wykaz organów prowadzących, wraz ze szkołami, rekomendowanymi do udzielenia wsparcia finansowego w 2024

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2024–2028 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz. U. poz. 91), Wojewoda […]

30 maja 2024

Programy i przedsięwzięcia Ministra Edukacji dla przedszkoli i szkół – nabór wniosków na dofinansowanie wycieczek i zajęć edukacyjnych od czerwca

„Podróże z klasą” i „Kto Ty jesteś? – Polak mały” – to nowe propozycje Ministra Edukacji dla uczniów i przedszkolaków. W czerwcu br. rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie wycieczek szkolnych dla uczniów i różnego typu zajęć edukacyjnych, kulturalnych dla przedszkolaków. Przekażemy organom prowadzącym, instytutom badawczym, instytucjom kultury i organizacjom pozarządowym w sumie na obie […]

28 maja 2024

Jak uzyskać opinię potrzebną do założenia niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego, centrum kształcenia zawodowego lub branżowego centrum umiejętności?

Załączniki Informacja dotycząca wydawania opinii przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 168 ust. 4 pkt 3 lit. a, b i ca ustawy – Prawo oświatowe oraz zgodności projektu statutu z przepisami art. 172 ust. 2 ww. ustawy Data: 2024-05-28, rozmiar: 117 KB Wniosek Data: 2024-05-28, rozmiar: 26 KB Pobierz […]

28 maja 2024

Jak uzyskać opinię potrzebną do założenia niepublicznego ośrodka?

Załączniki Informacja dotycząca wydawania przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty opinii o spełnieniu wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie niektórych publicznych placówek systemu oświaty Data: 2024-05-28, rozmiar: 166 KB Wniosek Data: 2024-05-28, rozmiar: 25 KB Wykaz pracowników pedagogicznych Data: 2024-05-28, rozmiar: 25 KB Pobierz wszystkie pliki

28 maja 2024

Jak uzyskać opinię potrzebną do założenia niepublicznej szkoły?

Załączniki Informacja dotycząca wydawania przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty opinii o spełnieniu wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe Data: 2024-05-28, rozmiar: 136 KB Wniosek Data: 2024-05-28, rozmiar: 27 KB Zobowiązanie Data: 2024-05-28, rozmiar: 20 KB Wykaz pracowników pedagogicznych Data: 2024-05-28, rozmiar: 25 KB Pobierz wszystkie pliki

28 maja 2024

Procedura stosowana w postępowaniu kwalifikacyjnym o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Uprzejmie informujemy, że wniosek o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego można wygenerować z formularza internetowego dostępnego pod poniższym adresem: Formularz karty informacyjnej i wniosku o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego Szczegółowe informacje w sprawie procedury stosowanej w postępowaniu kwalifikacyjnym o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, a także wzory zaświadczeń dyrektora szkoły dla nauczycieli […]

28 maja 2024

Terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2024/2025

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania – po zasięgnięciu opinii wojewodów i kuratorów oświaty – ogłasza terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach na obszarze poszczególnych województw. 20 stycznia – […]

28 maja 2024

Rada Dyrektorów Szkół i Placówek Szkolnictwa Branżowego

Minister Edukacji Barbara Nowacka wręczyła powołania do Rady Dyrektorów Szkół i Placówek Szkolnictwa Branżowego. Rada Dyrektorów Szkół i Placówek Szkolnictwa Branżowego jest ogólnopolskim forum inicjowania i konsultacji zmian w kształceniu zawodowym, w tym proponowanych przez Ministra Edukacji. Barbara Nowacka podczas uroczystości podziękowała wszystkim członkom Rady za zaangażowanie i w prace nad zmianą szkolnictwa zawodowego. Polska gospodarka opiera […]

27 maja 2024

Szczepienia ochronne dzieci i młodzieży przeciw chorobom zakaźnym

Szanowni Państwo, przekazujemy pismo Ministra Zdrowia skierowane do rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych realizowanych zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych na rok 2024 r. Załączniki List Ministra Zdrowia do Rodziców i Opiekunów Data: 2024-05-27, rozmiar: 84 KB

24 maja 2024

Spotkanie z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty, dr. Igorem Bykowskim oraz konferencja szkoleniowa „Czy stopnie to jedyny sposób weryfikacji wiedzy ucznia?” – Piła, Kalisz, Konin i Leszno

Wielkopolski Kurator Oświaty zaprasza na spotkanie z dyrektorami szkół na terenie działania delegatury w Pile, Kaliszu, Koninie i Lesznie, podczas którego zaprezentuje koncepcję pracy Kuratorium Oświaty w Poznaniu Kurator blisko ludzi – nowe perspektywy. W trakcie spotkania odbędzie się także konferencja szkoleniowa pt. Czy stopnie to jedyny sposób weryfikacji wiedzy ucznia? przygotowana przez panią Małgorzatę […]

22 maja 2024

InternationalCyber Camp – 29 lipca-3 sierpnia 2024, Estonia

Krajowy Ośrodek Koordynacji w Estonii (NCC-EE) organizuje po raz drugi wydarzenie pn.: CyberWizards – InternationalCyber Camp. CyberWizards jest przedsięwzięciem skierowanym do dziewcząt w wieku 13-16 lat, ceniących wyzwania w zakresie rozwiązywanie zagadek, w tym z użyciem nowych technologii. Przedsięwzięcie polega na tym, że zaproszone kraje (w tym Polska) wysyłają swoje drużyny na obóz, który będzie […]