6 maja 2024

Zespół do spraw pragmatyki zawodowej nauczycieli

Minister Edukacji powołała Zespół do spraw pragmatyki zawodowej nauczycieli. Zadaniem Zespołu będzie wypracowanie propozycji rozwiązań w zakresie pragmatyki zawodowej.

W skład Zespołu wchodzą członkowie kierownictwa MEN, przedstawiciele: ministra pracy, finansów, przedstawiciel IBE, związków zawodowych, jst.

Zadaniem Zespołu jest przygotowanie propozycji rozwiązań w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli, w szczególności w zakresie: wynagradzania nauczycieli, awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli, odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli, emerytur nauczycieli oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, kwalifikacji, kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Zarządzenia Ministra Edukacji z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Źródło: MEN