27 lutego 2023

Spotkanie z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego

W dniu 15 lutego 2023 r. odbyło się spotkanie Wojewody Wielkopolskiego i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z przedstawicielami organów prowadzących szkoły ponadpodstawowe w województwie wielkopolskim. Tematem spotkania było omówienie najważniejszych wyzwań w szkolnictwie ponadpodstawowym w roku szkolnym 2023/24.

Pan Robert Gaweł Wielkopolski Kurator Oświaty podjął temat przygotowań organów prowadzących w zakresie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, przygotowania oferty szkół, która odpowiada potrzebom uczniów kończących szkołę podstawową. Natomiast pan Zbigniew Talaga Wicekurator Oświaty przedstawił analizę wybranych danych w kontekście rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok 2023/24. Zagadnienia dotyczące programów rządowych zaprezentowała pani Aleksandra Kuź Wicekurator Oświaty. Problematykę egzaminów maturalnych przedstawił pan Marcin Jakubowski Wicedyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.

Spotkanie w zakresie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego na rzecz rozwoju szkolnictwa ponadpodstawowego podsumowała pani Beata Maszewska II Wicewojewoda Wielkopolski.