31 stycznia 2017

Ocena sytuacji absolwentów na rynku pracy w województwie wielkopolskim

Ocena sytuacji absolwentów na rynku pracy w województwie wielkopolskim – publikacje Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.